Dokumenty

Lesní mateřská škola Sofisa, školská právnická osoba

ŠVP Letokruhy

Školní řád Sofisa

Provozní řád Sofisa

Omluvný list LMŠ

Dokumenty k zápisu na rok 2019/2020:

Evidenční list LMŠ

potvrzení od lékaře

žádost o přijetí LMŠ 2019

Název: Lesní mateřská škola Sofisa, školská právnická osoba

Sídlo: Černovír, č.ev. 51, Olomouc, 77900

IČ: 07133871

Statutární orgán: rada školské právnické osoby a ředitelka v zastoupení zřizovatelem

Kapacita: 15 dětí

Lesní mateřská škola Sofisa, školská právnická osoba je soukromou neziskovou organizací Sofisa, z.s., který je jejím zřizovatelem. Hlavním cílem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí.

GDPR: Lesní mateřská škola Sofisa, školská právnická osoba, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Údaje zpracovává zejména za účelem:

1) zápis k předškolnímu vzdělávání
2) zajištění předškolního vzdělávání,
3) vyhodnocení výběrové řízení na volné pracovní pozice

 

Sofisa,z.s

dokumenty k zápisu do Dětského lesního klubu

Evidenční list DLK

žádost o přijetí DLK 2019

zdravotní způsobilost

 

Sofisa, z.s  je soukromou neziskovou organizací. Hlavním cílem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí v souladu s principem udržitelnosti.

GDPR: Sofisa je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Údaje zpracovává zejména za účelem:

1) zápis do Dětského lesního klubu Sofisa
2) zajištění průběhu vzdělávání a výchovy v DLK Sofisa,
3) vyhodnocení výběrové řízení na volné pracovní pozice