Aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Jedná se o zážitkový vzdělávací projekt zaměřený na podporu rodičů s předškolními dětmi. Projekt zahrnuje cyklus vzdělávacích seminářů, volnočasových aktivit, včetně poradenství a individuálních konzultací zaměřených na posílení rodičovských kompetencí k vytvoření návyků zdravého životního stylu a work-life balance (slaďování rodiny a práce, zkvalitnění rodinných vztahů, podpora při hledání zaměstnání před ukončením rodičovské dovolené)

Cíle

  • Prevence sociální izolace rodičů s dětmi předškolního věku 0-6 let.
  • Podpora zdravých životních návyků rodičů a dětí.
  • Prevence nadváhy, obezity, diabetes mellitus II, kardiovaskulárního syndromu a špatných pohybových stereotypů.
  • Vytvoření svépomocné rodičovské skupiny na podporu získaných dovedností a uplatnění nabytých informací.
  • Prevence syndromu vyhoření v partnerském a osobním životě.

Přihlášky do 14.5.2018 na sofisa@sofisa.cz

Aktivity pro veřejnost:

Pravidelný Pondělní klubík pro rodiče s dětmi 9:00 – 11:30

Pravidelná Středa čas pro maminku třeba – hlídání dětí s programem zaměřeným na rozvoj kompetencí zdravého životního stylu

Aktivity pro přihlášené:

15.5.2018 I. skupinové setkání

15.-19.8.2018 Celodenní program pro děti bez rodičů s pohybovým programem na podporu hrubé a jemné motoriky. Nácvik vhodných pohybových vzorců.

3.9.-7.9.  Celodenní program pro rodiče s dětmi

6.9.2018 Workshop Efektivní komunikace

21.9. 2018 Workshop Koučink a self-coaching

1.11.2018 Work-life balance s dětmi

2.12. Zdravý životní styl a relaxace

15.12. Prevence syndromu vyhoření

Projekt byl podpořen z prostředků města Olomouc ve výši 15000,-. Finance byly využity na nákup rehabilitačních pomůcek.