Projekty

Sofisa – Šablony II

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií
Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012728 Sofisa – šablony II
Realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (chůva) a aktivit pro rozvoj sociálních a profesních kompetencí pedagogů (vzdělávání)

ZDRAVĚ HRAVĚ

Realizace: 1.3. – 31.12.2019

Projekt je Dětského lesního klubu Sofisa, jehož činnost byla podpořena Olomouckým krajem v roce 2019

MALÝ ARBORISTA

Realizace: 1.3. – 31.12.2019

Projekt výsadby stromů v zázemí Sofisa a jejím nejbližším okolí a činnosti Dětského lesního klubu byl podpořen Olomouckým krajem v roce 2019

PODPORA LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SOFISA

Realizace: 1.3. – 31.12.2019

Součástí projektu bylo pořízení šatních kójí a 2 termoboxů. Nákup byl podpořen městem Olomouc. Šátní kóje byly vyrobeny z recyklovaného materiálu v prostorách Olomouckého dílny a termoboxy jsme zakoupili v místním obchodě v Lafayetově ulici. 

 DĚTSKÝ LESNÍ KLUB SOFISA

Realizace: 1.3. – 31.12.2019

Projekt na podporu rozšíření činnosti DLK na celodenní a pět dní v týdnu byl podpořen městem Olomouc.