Průběh dne

Aktivity se střídají podle ročních období, aktuálních svátků, počasí a plánovaných výprav do okolí. Náš běžný den ve školce vypadá přibližně následovně:

 Denní rytmus

 • 7:30 – 8:05 předání dětí ve školce
 • 7:50        společný svoz dětí z Tržnice po trase linky busu č. 18 nebo č. 20
 • 8:00       společný svoz dětí z Černovíra
 • 8:15        předání dětí na parkovišti v Řepčíně
 • 8:20 – 8:40  ranní kruh: říkankový pozdrav, informace ke dni, dětská jóga/ cvičení,  logohrátky
 • 8:40 – 12:00  výprava do okolí, svačinka, tématické činnosti, řízené a neřízené aktivity, příchod do zázemí
 • 12:00 – 13:00     hygiena, příprava na oběd, oběd, sklízení, případné vyzvedávání dětí
 • 13:00 – 14:00     příprava na odpočinek, pohádka, odpočinek (předškoláci mají přípravku)
 • 14:00 – 14:45     svačina a odpolední dílna (hudebně-dramatická, rukodělná, přírodovědná, kreativní) a přípravka předškoláků
 • 14:45 – 15:15     odpolední kruh: rekapitulace dne, říkankové rozloučení
 • 15:15 – 16:00      vyzvedávání dětí nebo společný odchod dětí na autobus
  • 15:45        předání dětí na parkovišti v Řepčíně
  • 16:15        předání dětí v Černovíře
  • 16:25        předání dětí na Tržnici či po trase linky busu č. 18 nebo 20

Každý den v naší LMŠ Sofisa začíná ranním kruhem, ve kterém si společně popovídáme, zazpíváme, otužíme a připravíme se na nadcházející práci a hru. S dětmi vyrážíme do okolí, nejčastěji do lesa, kde trávíme 3 – 4 hodiny denně. V tomto klidném prostředí děti mohou přirozeně rozvíjet všechny smysly a poznávat svět kolem sebe. Zkoumáme, pozorujeme, nasloucháme, hrajeme si, cvičíme a tvoříme v přírodě. Neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení. Děti milují sluníčko, ale také déšť bubnující na pláštěnku, křupavý sníh i zabahněné kaluže.

Po návratu do školky se naobědváme a po náročném dni plném poznání, odpočíváme, čteme pohádky. Děti mohou spinkat nebo se nadále rozvíjet hrou s motorickými a didaktickými hračkami z přírodních materiálů.

Odpoledne máme naplněna tvořivými aktivitami ve školce. Vyrábíme z přírodních materiálů, malujeme, modelujeme. Staráme se o zahradu, pracujeme se dřevem. Jeden den v týdnu společně chystáme oběd. Děti krájí a čistí zeleninu. Míchají, umývají nádobí.

„Nechci být dotěrná,“ řekla Sova při pohledu na spícího Klokánka, „ale není on trochu … jak bych to řekla … špinavý?“

„Děti by neměly být příliš čisté,“ vysvětlila jí Klokanice. „Nebo příliš hodné. Tedy chci říct, že samozřejmě mohou být, ale pak jsou nešťastné. A to bychom nechtěli, že?“ 

                                                                                                                                               (z knihy Medvídek Pú)