Průběh dne

Aktivity se střídají podle ročních období, aktuálních svátků, počasí a plánovaných výprav do okolí. Náš běžný den ve školce vypadá přibližně následovně:

 Denní rytmus

 • 07:30 – 08: 00     společný svoz dětí
 • 08:00 – 09:00     příchody dětí, setkání s pedagogy, volná hra
 • 09:00 – 10:30     ranní kruh: říkankový pozdrav, informace ke dni, jóga, logohrátky, otužování
 • 10:30 – 12:00     výprava do okolí, společné jídlo, tématické činnosti, řízené a neřízené aktivity, návrat do zázemí
 • 12:00 – 12:45     hygiena, příprava na oběd, oběd, sklízení, případné vyzvedávání dětí
 • 12:45 – 14:30     příprava na odpočinek, pohádka, odpočinek (předškoláci mají přípravku)
 • 14:30 – 15:45     svačina a odpolední dílna (hudebně-dramatická, rukodělná, přírodovědná, kreativní)
 • 15:45 – 16:00     odpolední kruh: rekapitulace dne, říkankové rozloučení
 • 16:00                   vyzvedávání dětí nebo společný odchod dětí na autobus
 • 16:30                    předání dětí
  • 16:00 – 17:00     nadstavbové odpolední kroužky
  • 17:00                   vyzvedávání dětí nebo společný odchod dětí na autobus

Každý den v naší LMŠ Sofisa začíná ranním kruhem, ve kterém si společně popovídáme, zazpíváme, otužíme a připravíme se na nadcházející práci a hru. S dětmi vyrážíme do okolí, nejčastěji do lesa, kde trávíme 3 – 4 hodiny denně. V tomto klidném prostředí děti mohou přirozeně rozvíjet všechny smysly a poznávat svět kolem sebe. Zkoumáme, pozorujeme, nasloucháme, hrajeme si, cvičíme a tvoříme v přírodě. Neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení. Děti milují sluníčko, ale také déšť bubnující na pláštěnku, křupavý sníh i zabahněné kaluže.

Po návratu do školky se naobědváme a po náročném dni plném poznání, odpočíváme, čteme pohádky. Děti mohou spinkat nebo se nadále rozvíjet hrou s motorickými a didaktickými hračkami z přírodních materiálů.

Odpoledne máme naplněna tvořivými aktivitami ve školce. Vyrábíme z přírodních materiálů, malujeme, modelujeme. Staráme se o zahradu, pracujeme se dřevem. Jeden den v týdnu společně chystáme oběd. Děti krájí a čistí zeleninu. Míchají, umývají nádobí.

„Nechci být dotěrná,“ řekla Sova při pohledu na spícího Klokánka, „ale není on trochu … jak bych to řekla … špinavý?“

„Děti by neměly být příliš čisté,“ vysvětlila jí Klokanice. „Nebo příliš hodné. Tedy chci říct, že samozřejmě mohou být, ale pak jsou nešťastné. A to bychom nechtěli, že?“ 

                                                                                                                                               (z knihy Medvídek Pú)