Průběh dne

Aktivity se střídají podle ročních období, aktuálních svátků, počasí a plánovaných výprav do okolí. Náš běžný den ve školce vypadá přibližně následovně:

 Denní rytmus

  • 7:40 – 8:20  předání dětí v rámci spolupráce s DLK Sofisa
  • 8:20 – 8:30  začátek provozu LMŠ Sofisa v ranním kruhu: říkankový pozdrav, informace ke dni, dětská jóga/ cvičení,  logohrátky
  • 8:30 – 11:30  výprava do okolí, svačinka, tématické činnosti, řízené a neřízené aktivity, příchod do zázemí
  • 11:30 – 12:30     hygiena, příprava na oběd, oběd, sklízení, případné vyzvedávání dětí
  • 12:30 – 14:00     příprava na odpočinek, pohádka, odpočinek (předškoláci mají přípravku)
  • 14:00 – 16:00     odpolední dílna (hudebně-dramatická, rukodělná, přírodovědná, kreativní), svačinka
  • 16:00                    konec provozu LMŠ Sofisa
  • 16:00 – 16:30      výprava a předávání  dětí
  • 16:30 – 17:00    předávání dětí v rámci odpoledního svozu ve spolupráci s DLK Sofisa

Každý den v naší LMŠ Sofisa začíná ranním kruhem, ve kterém si společně popovídáme, zazpíváme a připravíme se na nadcházející práci a hru. S dětmi vyrážíme do okolí, nejčastěji do lesíka a na louky. V tomto klidném prostředí děti mohou přirozeně rozvíjet všechny smysly a poznávat svět kolem sebe. Zkoumáme, pozorujeme, nasloucháme, hrajeme si, cvičíme a tvoříme v přírodě. Neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení. Děti milují sluníčko, ale také déšť bubnující na pláštěnku, křupavý sníh i zabahněné kaluže.

Po návratu do školky se naobědváme a po náročném dni plném poznání, odpočíváme, čteme pohádky. Děti mohou spinkat, odpočívat nebo se nadále rozvíjet klidovými činnostmi či volnou hrou na zahradě.

Odpoledne máme naplněna tvořivými aktivitami ve školce. Vyrábíme z přírodních materiálů, malujeme, modelujeme. Staráme se o zahradu, pracujeme se dřevem. Jeden den v týdnu během teplých měsíců chceme s dětmi společně chystat oběd. Děti krájí a čistí zeleninu. Míchají, umývají nádobí.

Během týdne mají děti 2x montessori anglickou dílničku a výpravu ve spolupráci se zřizovatelem Sofisa,z.s.

„Nechci být dotěrná,“ řekla Sova při pohledu na spícího Klokánka, „ale není on trochu … jak bych to řekla … špinavý?“

„Děti by neměly být příliš čisté,“ vysvětlila jí Klokanice. „Nebo příliš hodné. Tedy chci říct, že samozřejmě mohou být, ale pak jsou nešťastné. A to bychom nechtěli, že?“ 

                                                                                                                                               (z knihy Medvídek Pú)