Projekt Řepčínská oáza

Spolek Sofisa chce s pomocí dalších neziskových organizací, skupin, dobrovolníků a městských částí vytvořit prostor pro bližší poznání a setkání občanů a nastartovat proces vzniku Řepčínské oázy.

Chceme, aby se Hejčínské inlajnstezky staly místem přátelským pro všechny cílové skupiny a uživatelé tohoto prostoru měli společný zájem o jeho péči, vzájemné setkání a dokázali si navzájem respektovat odlišné potřeby vyplývající.

Chceme, aby Hejčínské inlajnstezky, které se nachází v Řepčíně, Černovíře a Hejčíně se stali místem setkání a propojení občanů a nikoliv místem nikoho a zároveň všech.

V tuto chvíli hledáme dobrovolníky, kteří by s rádi zapojili.

Napište nám na sofisa@sofisa.cz