Naše vize

Přírodní základní škola Sofisa je malotřídní se třemi smíšenými skupinami.

Základní stavební kameny vzdělávání v ZŠ Sofisa

 • Nízký počet dětí v ročníku
 • Věkově smíšený kolektiv a společné projekty
 • Učení v přírodě a přírodou s dostatkem pohybu
 • Výchova ke ctnostem
 • Rozvoj kritického myšlení
 • Každodenní angličtina od první třídy. Němčina od 7. třídy
 • Nevázané i vázané písmo
 • Schopnost spolupráce a její trénink
 • Kvalitní (sebe)reflexe a používání zpětné vazby
 • Vytvoření návyků zdravého udržitelného životního stylu
 • Přírodní družina s polytechnickým programem
 • Kroužky – inline, skate, včelař, plavání, pohybovky, polytechnika, logika
 • Inspirativní pedagogové
 • Bezpečné návyky se smart-technologií a internetem

Dítě, které se bude učit u nás a s námi:

 • bude motivováno k celoživotnímu vzdělávání
 • bude zodpovědný za sebe, své konání i za své okolní prostředí
 • bude kompetentní zvládat a řešit své životní situace plně podle svých sil
 • bude zvládat reflektovat sám sebe, své konání i konání druhých
 • bude vnímat propojenost a provázanost světa, bude citlivý k jeho „vratké rovnováze“ a vést udržitelný život
 • bude ochoten a schopen spolupracovat, pomoci a naslouchat druhým
 • bude zvládat konstruktivní komunikaci s druhými lidmi
 • bude tvůrčí v oblastech života podle svých schopností a nabytých dovedností
 • bude se kriticky rozhodovat, zvažovat, posuzovat a ovlivňovat své okolí