Jazyková inteligence

Oblast inteligence, do které spadá ovládnutí mateřského jazyka a cizího jazyka (konverzace, čtení, psaní, porozumění).

Dále sem patří i efektivní komunikace, práce s informačními zdroji, odhalení manipulace a tvoření vlastních myšlenek a sebekoučink.

Angličtinu vnímáme jako důležitou součást jazykové vybavenosti v dnešní době, proto ji nabízíme již od první třídy.

Žáci mají extra hodiny angličtiny a osvojují si ji přirozenou cestou jako mateřštinu. Výuka angličtiny umožňuje získání certifikátu Cambridge English v 5. ročníku ZŠ.