Dokumenty školka

Lesní mateřská škola Sofisa

ŠVP Letokruhy

Školní řád Sofisa

Provozní řád Sofisa

Dokumenty k zápisu na rok 2024/2025

Potvrzení od lékaře 2023

žádost o přijetí mš 2023

Název: Lesní mateřská škola Sofisa, školská právnická osoba

Sídlo: Černovír, č.ev. 51, Olomouc, 77900

IČ: 07133871

Statutární orgán: rada školské právnické osoby a ředitelka v zastoupení zřizovatelem

Kapacita: 32 dětí

Lesní mateřská škola Sofisa je soukromou neziskovou organizací Sofisa, z.s., který je jejím zřizovatelem. Hlavním cílem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí.

GDPR: Lesní mateřská škola Sofisa, školská právnická osoba, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Údaje zpracovává zejména za účelem:

1) zápis k předškolnímu vzdělávání
2) zajištění předškolního vzdělávání,
3) vyhodnocení výběrové řízení na volné pracovní pozice

Přihlášením do LMŠ rodiče zároveň souhlasí s pořízením a uveřejněním fotografií a/nebo videozáznamu vlastního dítěte pořízených během akce/aktivit Lesní mateřské školy Sofisa a spolku Sofisa.

Fotografie a/nebo videozáznam mohou být zveřejněny a umístěny na:

  • webových stránkách Lesní mateřské školy Sofisa;
  • v médiích;
  • v informačních letácích a propagačních materiálech organizace;
  • na veřejně přístupných nástěnkách v prostorách organizace.

Sofisa,z.s

dokumenty k zápisu 2022/2023 do Dětského lesního klubu

Evidenční list DLK

žádost o příjetí 2022

zdravotní způsobilost

Sofisa, z.s  je soukromou neziskovou organizací. Hlavním cílem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí v souladu s principem udržitelnosti.

GDPR: Sofisa je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Údaje zpracovává zejména za účelem:

1) zápis do Dětského lesního klubu Sofisa
2) zajištění průběhu vzdělávání a výchovy v DLK Sofisa,
3) vyhodnocení výběrové řízení na volné pracovní pozice

Přihlášením na jakoukoliv akci Sofisa,z.s. rodiče souhlasí s pořízením a uveřejněním fotografií a/nebo videozáznamu svého dítěte pořízených během akce/aktivit spolku Sofisa.

Fotografie a/nebo videozáznam mohou být zveřejněny a umístěny na:

  • webových stránkách Lesní mateřské školy Sofisa;
  • v médiích;
  • v informačních letácích a propagačních materiálech organizace;
  • na veřejně přístupných nástěnkách v prostorách organizace.

PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI

potvrzeniskolkovneho2023

vybavení věk 2-4

vybavení věk 5-7

Dohoda o individuálním stravování

Smlouva o docházce DLK 

Smlouva o docházce 2022