Průběh dne

Aktivity se střídají podle ročních období, aktuálních svátků, počasí a plánovaných výprav do okolí. Náš běžný den ve školce vypadá přibližně následovně:

 Denní rytmus

  • 7:00 – 8:45  individuální činnosti s montessori pomůckami a volná hra
  • 8:45  – 9:00 svačinka
  • 9:00 – společný začátek programu: zahajovací písnička a informace ke dni
  • 9:00 – 11:45  výprava do okolí, řízené a neřízené aktivity venku (logohrátky, tvoření,  tématické činnosti, montessori pomůcky)
  • 11:45 – 12:30     praktický život – hygiena, příprava na oběd, oběd, sklízení, předmývání nádobí)
  • 12:45 – 14:30     příprava na odpočinek a odpočinek (předškoláci mají přípravku, nespící děti mají k dispozici montessori pomůcky)
  • 14:30 – 15:00     projekty a dílna – kreativní, řemeslná, přírodovědná, hudební
  • 15:00                komunikační kroužek
  • 15:30                praktický život – příprava svačinky
  • 15:30 – 16:30     volná hra a předávání dětí

Každý den v naší LMŠ Sofisa začíná individuálními činnoti s montessory pomůckami za podpory průvodce. Společně se vítáme v ranním kruhu písničkou. S dětmi vyrážíme do okolí, nejčastěji do lesíka a na louky. V tomto klidném prostředí děti mohou přirozeně rozvíjet všechny smysly a poznávat svět kolem sebe. Zkoumáme, pozorujeme, nasloucháme, hrajeme si, cvičíme a tvoříme v přírodě. Neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení. Děti milují sluníčko, ale také déšť bubnující na pláštěnku, křupavý sníh i zabahněné kaluže.

Po návratu do školky se naobědváme a po náročném dni plném poznání, odpočíváme, čteme pohádky, pousloucháme relaxační hudbu či zvuk strun kytary. Děti mohou spinkat, nebo jen odpočívat.

Předškoláci tento čas věnují rozvoji grafomotoriky, předmatematických představ, logopedii či angličtině.

Odpoledne máme naplněna tvořivými aktivitami ve školce. Vyrábíme z přírodních materiálů, malujeme, modelujeme. Staráme se o zahradu, pracujeme se dřevem.

Při společných oslavách si chystáme sami oběd. Děti krájí a čistí zeleninu. Míchají, vaří, uklízejí a jedí to, co si společně navařily.

Během týdne mají děti každodenně přirozenou angličtinu, zdravotní cvičení, rozvoj zdravých návyků a logopedickou prevenci.

„Nechci být dotěrná,“ řekla Sova při pohledu na spícího Klokánka, „ale není on trochu … jak bych to řekla … špinavý?“

„Děti by neměly být příliš čisté,“ vysvětlila jí Klokanice. „Nebo příliš hodné. Tedy chci říct, že samozřejmě mohou být, ale pak jsou nešťastné. A to bychom nechtěli, že?“ 

                                                                                                                                               (z knihy Medvídek Pú)