Lidé

… na jejichž nadšení, energii, zkušenostech a vzdělání to celé stojí …

Mgr. et Bc. Lucie Krejčíková, B.A.

ředitelka

Více o Luci zde …

ukončené vzdělání:

 • Podpora zdraví a zážitková pedagogika (UPOL)
 • Psychologie zdraví (UK)
 • Učitelství pro ZŠ a SŠ (UPOL)
 • Učitelství pro MŠ (SECR Jihlava)
 • Psychoterapeutický výcvik (5 let, SUR Praha)
 • Diplomový kurz Montessori pedagogika pro mateřské školy (Brno)
 • Diplomový kurz Montessori pedagogika pro základní školy (Brno)
 • Mezinárodní koučovací výcvik Atkinson (Praha)

probíhající: Nevýchova – Katka Králová. Montessori pedagogika pro ZŠ

dobrovolnictví:

 • Rádce v T.O. Kletr (Liberec)
 • lektorka  v Prázdninové škole Lipnice (www.psl.cz) –
 • předsedkyně Sofisa, z.s.
 • koordinátorka Dětského lesního klubu Sofisa

Bc. Silvie Svozilová

průvodkyně se specializací na předškolní vzdělávání a polytechniku

více o Silvě zde …

ukončené vzdělání:

 • Předškolní pedagogika
 • Úvod do Montessori pedagogiky
 • Polytechnika pro MŠ
 • Respektující komunikace – Kopřivovi
 • seminář Výchova ke ctnostem

probíhající: Speciální pedagogika (UPOL), Králová – Nevýchova

hudební nástroj používaný během programů: flétna

Mgr. Eliška Starostová

průvodkyně se specializací na předškolní vzdělávání, logopedii a hudební rozvoj 

více o Elišce zde …

ukončené vzdělání:

 • Historie a archivnictví (UPOL)
 • Kurz učitelské způsobilosti (UPOL)
 • Seminář Logopedie v mš
 • Respektující komunikace – Kopřivovi
 • seminář Výchova ke  ctnostem

probíhající: semináře v rámci DVPP

dobrovolnictví:

 • skautská vedoucí
 • postavme školu v Africe
 • Kuře – pomozte dětem

hudební nástroj používaný během programů: kytara

Michal Drottner

průvodce se specializací na respektující komunikaci, polytechnickou výchovu a včelařství

více o Michalovi … 

vzdělání:

 • Pracovník v sociálních službách (MAVO)
 • kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových
 • seminář Mentoring

probíhající: Nevýchova – Katka Králová

dobrovolnictví:

 • včelařství

Bc. Babeta Krejčí (aktuálně na mateřské dovolené)

průvodce se specializací na kreativní programy, angličtinu a předškolní přípravu

více o Babet …

 vzdělání:

 • Sociální pedagogika (FHS UTB Zlín)

dobrovolnictví:

 • Vedoucí letních táborů pro Duha klub Dlažka Přerov a Kroměříž
 • Spolupráce s Krajským úřadem Olomouc – tábory pro děti z pěstounských rodin a pro pěstounské rodiny s dětmi
 • Women for Women – organizace táborů pro matky s dětmi z ohrožených rodin (Praha)
 • Pěvecké sbory Music BoDo Olomouc – vedení přípravky předškolních zpěváků

MENTORING A PŘÁTELSKÁ PODPORA ….

 Bc. Lenka Stiborová

průvodkyně se specializací na předškolní vzdělávání a logopedickou prevenci

více o Lence zde …

ukončené vzdělání:

 • Pedagogické lyceum v Přerově – Předškolní pedagogika
 • Speciální pedagogika – předškolní pedagogika
 • kurz Logopedická prevence pro MŠ (UPOL)
 • Certifikovaný kurz Montessori pedagogika v MŠ (Brno)
 • kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových
 • kurz Polytechnické vzdělávání v MŠ (Sluňákov)
 • kurz Svátky a tradice v prostředí Mš (Asociace lesních mš)
 • kurz Metoda dobrého startu – prevence poruch učení (Olomouc)

probíhající: stěhování z Olomouce 🙁

dobrovolnictví:

 • vedoucí oddílu na letní táboře
 • spolupráce se Skřítek, z.s.

hudební nástroj používaný během programů: flétna

Bc. Adéla Fischerová

průvodce se specializací na předškolní vzdělávání, respektující komunikaci a speciální výchovu 

vzdělání:

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Aplikovaná tělesná a speciální výchova  (UPOL)
 • kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových
 • seminář Výchova ke ctnostem

dobrovolnictví:

 • asistence osob se zdravotním omezením

hudební nástroj používaný během programů: flétna

Mgr. Miroslava Jaklová (aktuálně na mateřské dovolené)

průvodkyně se specializací na předškolní vzdělávání 

ukončené vzdělání:

 • Mgr. Učitelství (UPOL)
 • Úvod do Montessori pedagogiky
 • seminář Výchova ke ctnostem
 • Respektovat a být respektován

probíhající:  mateřská dovolená

hudební nástroj používaný během programů: flétna, harmonika