O nás

Sofisu jsme založili na podporu toho dobrého v lidech. Název vyjadřuje podstatu naší vize.

SOFIA aneb moudrost, tj. praktické rozumění světu i člověku, jež dává jistotu v rozhodování a jednání. Konání s rozvahou, skromností, zkušeností a odstupem od bezprostředních podnětů a okolností

Zkušenost je nejtěžší cesta, kterou je možné dosáhnout moudrost.“ Konfucius

Zkušenosti naše i druhých, chceme zprostředkovat ostatním, abychom společně dosáhli moudrosti.

FILOFÍSIS aneb láska k přírodě, tj.niterná potřeba kontaktu s přírodou a péči o ní. Láska k přírodě je komunikace našeho vztahu k němé personě – vodě, stromům, zvířatům, vzduchu.

„Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil.“ J.G. Campristron.

Příroda je naše všechno. Dává nám energii, uzdravuje, učí nás a testuje, prostupuje nás při každém nádechu. Je mocná a zároveň bezbranná. Jako dítě. Chceme oslovit srdce lidí, tak jako příroda oslovila naše srdce a společně o ní pečovat. Tak jako ona pečuje o nás.

„Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“ Hippokrates

A tak jsme začali sázet stromy, uplatňovat 5R a pečovat o nejbližší prostředí.

SALUS aneb zdraví. Nejedná se pouze o nepřítomnost nemoci. Je to stav plné tělesné, duševní, duchovní a sociální pohody. Zdraví je naše životní síla, díky které můžeme prožívat spokojenost a štěstí. Spokojený a šťastný člověk nevytváří konflikty, kontakt s ním je příjemný a bezpečný.

Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl:

„Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili.“

Proto vznikla Sofisa. Abychom si připomínali, že je potřeba být stále „Na dosah moudrosti, přírody a zdraví.“