GDPR

Sofisa, z.s., je nezisková organizace a zároveň zřizovatel Lesní mateřské školy Sofisa, školská právnická osoba.

Obě organizace jsou správcem Vašich osobních údajů, které zpracovávají v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Údaje zpracováváme zejména za účelem:

1) zápis k předškolnímu, mimoškolnímu a volnočasovému vzdělávání a výchově
2) zajištění předškolního vzdělávání,
3) vyhodnocení výběrové řízení na volné pracovní pozice

Zákonní zástupci svou účastí na akcí, které pořádá Sofisa,z.s a Lesní mateřská škola Sofisa,špo, vyjadřují souhlas s tím, že fotografie a videa pořízená na akcích mohou být použita za účelem propagace a informovování veřejnosti a dotčených úřadů o naší činnosti.

Osobou pověřenou zpracováním údajů je Lucie Krejčíková.