Máme největší hernu a učebnu

 
 
 
 
 
 

Jsme s dětmi venku i v zimě.

 
 
 
 

Lesní školky jsou jako zelené oázy v poušti. Lidé tam mají vše potřebné pro plnohodnotný a krásný život. 

Chceme, aby mateřská škola Sofisa byla právě takovou oázou i v Olomouci, pro děti i pro rodiče. 

Chceme dětem umožnit dětství strávené v přírodě, pohybem a plné zážitků v bezpečném prostředí s pečující osobou na blízku.

Chceme vám, rodičům, nabídnout  zdravou zážitkovou školku, která je otevřená dialogu s rodiči a podporuje rodiny v aktivním životním stylu.

 Proč si vybrat pro vaše dítko školku Sofisa?

 1. Bude s námi každý den v přírodě a na čerstvém vzduchu. Smog je u nás menší než ve městě.
 2. Vyběhá se, vydovádí a bude se mu v noci lépe spinkat.
 3. Ve věkově smíšeném kolektivu se učí přirozeně sám a víc se toho naučí – komunikovat, spolupracovat, být tolerantní i asertivní.
 4. Máme největší učebnu a hernu. Příroda umožňuje experimentovat, trénovat všechny smysly, rozvíjet kreativitu a fantazii. Členitý a rozmanitý terén je trenažerem pro hrubou motoriku, vytrvalost, schopnost koncentrace.
 5. Zažije reálné činnosti – vaření, krájení, sekání, uklízení, řezání, sázení, krmení zvířat…
 6. Denně zařazujeme Logohrátky na podporu správného vývoje řeči.
 7. Děti jsou pravidelně v kontaktu s angličtinou. 
 8. Záleží nám na kvalitní a zdravé stravě a očekáváme v tom vaši spolupráci.

V mateřské škole Sofisa je zajištěn individuální přístup k vašemu dítku. Na 16 dětí ve věku 2,5 – 7 let jsou 2-3 průvodci. Nabízíme pestrý a vyvážený program pro všestranný rozvoj dítěte. Ať má na čem stavět, protože „všechno, co potřebuje znát, se naučí v mateřské škole.“ R.Fulghum.

Chceme dát vašemu dítku kvalitní základy do života! Chceme, aby pobyt ve školce tvořil pestré a spokojené dětství. Umožnit vašemu dítku celoroční kontakt s přírodou a aktivní komunitní život – prožitek světa v souvislostech, který jej podpoří na cestě zdravého respektu k sobě i ostatním.

Právě proto jsme si definovali poslání  mateřské školy Sofisa takto:

 • rozvíjet v dítěti spontánní a radostnou touhu po objevování.
 • Umožnit dítěti setkání s inspirativní a charismatickou postavou pedagoga, ideálně v koedukované dvojici.
 • Proces vzdělávání, který stojí na jasných a smysluplných pravidlech a principech.
 • Dítě si vytvoří zdravé udržitelné návyky chování a myšlení, na kterém může stavět v dalším životním období.
 • Rozvíjet v dítěti klíčové kompetence odpovídající potřebám současné společnosti.
 • Probudit v místní komunitě zájem o ochranu a péči o přírodu a aktivity v ní.