Aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Jedná se o zážitkový vzdělávací projekt zaměřený na podporu rodičů s předškolními dětmi. Projekt zahrnuje cyklus vzdělávacích seminářů, volnočasových aktivit, včetně poradenství a individuálních konzultací zaměřených na posílení rodičovských kompetencí k vytvoření návyků zdravého životního stylu a work-life balance (slaďování rodiny a práce, zkvalitnění rodinných vztahů, podpora při hledání zaměstnání před ukončením rodičovské dovolené)

Cíle

  • Prevence sociální izolace rodičů s dětmi předškolního věku 0-6 let.
  • Podpora zdravých životních návyků rodičů a dětí.
  • Prevence nadváhy, obezity, diabetes mellitus II, kardiovaskulárního syndromu a špatných pohybových stereotypů.
  • Vytvoření svépomocné rodičovské skupiny na podporu získaných dovedností a uplatnění nabytých informací.
  • Prevence syndromu vyhoření v partnerském a osobním životě.

Přihlášení do programu :

Dne 14.5.2018 osobní návštěvou v zázemí spolku v Řepčíně v čase 9:00 – 16:00. Těšíme se na vás!

Aktivity pro veřejnost:

Pravidelný Pondělní klubík pro rodiče s dětmi 9:00 – 11:30

Pravidelná Středa čas pro maminku třeba – hlídání dětí s programem zaměřeným na rozvoj kompetencí zdravého životního stylu. Zatímco vy sportuje my se staráme o vaše dítko.

13.-17.8.2018 Celodenní program pro děti ve věku 3-7 let bez doprovodu rodičů

20.-24.8.2018 Celodenní program pro děti ve věku 3-7 let bez doprovodu rodičů

27.-31.2018 Celodenní program pro děti ve věku 3-7 let bez doprovodu rodičů

Aktivity pro přihlášené:

24.5.2018  úvodní setkání: Podpora rodičovských kompetencí

3.9.-7.9.  Celodenní programy pro rodiče s dětmi

20.9.  Work-life balance

13.10.  Zpětná vazba jako nástroj efektivního rozvoje

18.12.  Work-life balance

9.1. Závěrečné setkání a zpětná vazba k projektu.

Projekt byl podpořen z prostředků statutárního města Olomouc ve výši 15000,-. Finance byly využity na nákup rehabilitačně-balančních pomůcek v hodnotě 18750,-