Projekty

Zázemí pro lesní mateřskou školu Sofisa

Lmš Sofisa získala prostředky na částečné pořízení maringotky. Na realizaci se podíleli i rodiče dětí v rámci rodičovské brigády. Projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

Venkovní učebna pro základní školu Sofisa

Zš Sofisa získala prostředky na částečné pořízení venkovní učebny – maringotky. Na realizaci se podíleli i rodiče dětí v rámci rodičovské brigády. Projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí.

OP JAK 

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií
Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002523 Šablony JAK
Realizace: 1.10.2022 – 30.9. 2024
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v MŠ, ZŠ a školní družině prostřednictvím personální podpory, osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a žáků a spoluprací s rodiči dětí a žáků.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC (MAP III)
Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a
základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. 

 Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/

Cedule pro školy

Vytvoření zázemí Lesní mateřské školy Sofisa – II.etapa

Projekt je financován Státním fondem životního prostředí a je zaměřen především na vytvoření zahradních prvků a vybavení.

Realizace: 2020/2021

Publicita 2021FIN

Sofisa – Šablony III

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií
Projekt: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019380 Sofisa – šablony III
Realizace: 1.2.2021 – 31.12.2023
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (chůva) a aktivit pro rozvoj sociálních a profesních kompetencí pedagogů (vzdělávání)

Sofisa – Šablony II

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií
Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012728 Sofisa – šablony II
Realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (chůva) a aktivit pro rozvoj sociálních a profesních kompetencí pedagogů (vzdělávání)

Projekty spolku SOFISA 

ČINNOST SPOLKU SOFISA

Realizace: 1.3. – 31.12.2021

Celoroční činnost spolku byla podpořena částkou finančním příspěvkem na pořízení lavice k ohni. 

DĚTSKÝ KOUTEK

Realizace: 1.3. – 31.12.2021

Projekt byl zaměřen na vybavení dětského koutku lavicemi a stolky. 

VYTVOŘENÍ ZÁZEMÍ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SOFISA

Realizace: 1.6. 2018 – 31.8.2020

Spolek Sofisa, z.s získal prostředky na pořízení české dřevěné jurty, jejíž stavba byla realizována v rámci rodičovské spolupráce, byl podpořen projektem Přírodní zahrady Státním fondem životního prostředí.  Publicita_místo i web