Vzdělávání

CO nabízíme?

 • Letité zkušenosti úspěšného rozvoje a vzdělávání majitelů firem, manažerů na všech úrovních, specialistů, talentů i pracovních týmů i ředitelů a pedagogických týmů.
 • Víme, že k úspěchu a prosperitě jsou třeba lidé, kteří jsou spokojení, zdraví, kompetentní  a motivovaní pro vás pracovat. Umíme je v tom podpořit.

PROČ s námi?

 • Máme vlastní metodu práce –  zkušenostní metodu vzdělávání a rozvoje založenou na rozvíjení moudrosti, zdravých životních principů a udržitelnosti.
 • Jako klíč k efektivnímu učení používáme intenzivní prožitek, který citlivě a odborně  přetvoříme do žádoucí zkušenosti podle Kolbova cyklu učení.  Zážitek sám o sobě učení nevytváří.
 • Naši lektoři jsou vzdělaní odborníci s více jak desetiletou praxí a dokáží vytvořit nabídku přímo na míru vašim potřebám.
 • Zároveň umí efektivně pracovat se skupinou a jednotlivci a uzpůsobovat program přímo na místě dle aktuální situace.

PRO ŠKOLY                                                   PRO FIRMY

FILANTROPICKÝ PŘESAH

10% z ceny přispíváte na provoz LESNÍ MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY SOFISA

KDO zaručí kvalitu?

Daniel Drahanský – projektový manažer, konzultant, lektor, kouč

 • Specializuje se na firemní a školní týmy a komplexní řešení zakázek. Dlouhodobě spolupracuje s Českou cestou, s.r.o.
 • Pomáhá lidem ke spokojenosti a firmám lépe a radostněji fungovat. Nejraději dlouhodobě pracuje s lídry na strategii, zavádění změn,  implementaci hodnot, rozvoji lidí a zvyšování efektivity. Baví ho rozvoj talentů, kteří jsou budoucností a živou vodou organizací.
 • Jeho životním mottem je: “ Lidem nejvíce pomůžeš tak, že je rozvíjíš. Ať už si to přejí či nikoli.“
 • Jako dobrovolník realizuje kurzy osobnostního rozvoje v Prázdninové škole Lipnice.

Publikace:

Outdoormanagement training – je PŠL opravdu škola? (str. 76)

Instruktorský slabikář: metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky (Praha, 2016)

Jak využít zážitky k intenzivnějšímu rozvoji (HR news)

Lucie Krejčíková – lektorka, koučka, ředitelka MŠ

 • Specializuje se na oblast sebeřízení, zdravého životního stylu a rozvoj pedagogů a týmů.
 • V životě před dětmi spolupracovala s Českou cestou.
 • Pomáhá lidem najít životní rovnováhu, osedlat si svůj stres a předcházet syndromu vyhoření.
 • Nejraději má workshopy, na kterých může kombinovat koučovací přístup, zážitky a přírodní prostředí.

Jejím životním mottem je: „Jsme tím, co s myslíme a ze svých myšlenek stavíme svůj svět.“

Publikace:

Legislativou proti stresu, HR News

Copingové strategie, 2010

Vliv zážitkově-pedagogického projektu na osobnost účastníka (Sborník z konference, Hradec Králové 2010)

The changes of stress – coping strategies in winter course participants. (Journal of Outdoor Activities, 2010)

Stress-coping strategies in winter course participants (Proceedings from Outdoor and Sport conference, 2010)

IPA jako nástroj objasňující účinné faktory, Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku, 2010

Developmental OB course and its relation to Health and Life quality variables, ISSS Conference, 2011