Základní informace

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  (tzv. ŠVP)

je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem ČR.  Dáváme moderní formu pedagogickým zásadám J.A.Komenského, využíváme k tomu inovativní přístupy a metody (smyslová pedagogika Marie Montessori, Učíme se venku, zážitková pedagogika, NTC learning mensa, prvky programu Začít spolu). 

Hlavním vzdělávacím směrem je rozvoj mnohočetné inteligence dle amerického psychologa Gardnera a osobnostní rozvoj.

Pro práci používáme respektující komunikaci.

Máme extra hodiny angličtiny, přírodních věd a osobnostního rozvoje. 

Klademe důraz především na KOMPETENCE a DOVEDNOSTI.

V roce 2021-2025 probíhá výuka ve vybraných třídách v rámci pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání prezenčně i distančně. 

Režim dne

  • ranní hlídání dětí 7:00 – 8:30
  • výuka 8:30 – 14:00
  • odpolední venkovní družina 14:00 – 16:30 (volná hra, práce se dřevem, tvoření z přírodního materiálu, pohybové hry, deskové hry, aj.)
  • kroužky inline, plavání, včelaření, polytechnika, logika 

SMLOUVA O DOCHÁZCE

Dítě je přijato na základě posouzení školní zralosti a uhrazením kauce ve výši 10000,- před nástupem docházky. Nástupem docházky rodiče vyjadřují souhlas s podmínkami Smlouvy o docházce ( viz dokumenty)

ŠKOLNÉ 

rezervace místa 10000,- uhrazením do 30.4. (částka je odečtena od první platby)

ROČNÍ ŠKOLNÉ BĚŽNÉ: 

60 000,- hrazeno jednorázově popř. na žádost ve dvou platbách do 15.6. 30000,- a do 15.11. 30000,-

ROČNÍ ŠKOLNÉ ZVÝHODNĚNÉ:

45 000,- hrazeno jednorázově do 15.6. popř. na žádost ve dvou platbách do 15.6. 22500,- a do 15.11. 22500,-

(zavazuje k účasti na brigádách, péči o školní zahradu a provozní činnosti)

FOND OBNOVY POMŮCEK:

1000,-/šk.rok jednorázově

 

ŘEDITELKA

Mgr. et Bc. Lucie Krejčíková, B.A.

Kvalifikovaná učitelka se zaměřením na výchovu ke zdraví, angličtinu a svět kolem nás. 

Koordinátorka EVVO

Má pestré zkušenosti s vedením zážitkových programů pro základní školy a metodické kurzy pro týmy pedagogů a učitelky mateřských škol. V současné době ve výcviku Montessori pedagogiky pro zš. Absolvovala seminář Respektující komunikace manželů Kopřivových. 

TŘÍDNÍ UČITELKA

Veronika Hegerová

Učitelka se specializací na výchovu ke zdraví, hudební rozvoj a trivium. V současné době si doplňuje výcvik Montessori pro pedagogy zš. Má ukončení výcvik Respektující komunikace manželů Kopřivových.  Výchovná poradkyně.

PÁROVÁ UČITELKA

Petra Abbas

Asistentka pedagoga a vychovatelka. Specializuje se na kreativní programy a angličtinu. Absolvovala výcvik Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových. V současné době dokončuje studium Montessori pedagogiky pro zš a Feng Shui desing.

DRUŽINA

Veronika Chromcová – vedoucí pedagog volného času

Lucie Krejčíková – pedagog volného času

Adéla Fischerová – asistent pedagoga, tělesná výchova, instruktorka plavání pro děti

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Metodik prevence – Mgr. Lucie Krejčíková

Výchovný poradce – Bc. Veronika Hegerová

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní stravování zajišťuje externí dodavatel stravy Bistrá Kráva (vege) a školní jídelna Waldorf. Rodiče mohou zvolit dodavatele. 

Rodiče mají právo vzdát se školního stravování a zajisťovat stravu sami.