"Nejcennější nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, vteřiny."

"Lidé ke spokojenému a šťastnému životu potřebují moudrost, přírodu a zdraví."

Takto to chodí v lesní školce

 

Jsme SOFISA, z.s.

Dotýkáme se zdraví, přírody a moudrosti.

Provozujeme lesní mateřskou školu a dětský lesní klub. Nabízíme vzdělávací a rozvojové akce pro firmy a školy.  Propagujeme životní princip 5R. Směřujeme k celostnímu rozvoji osobnosti, ochrany přírody a krajiny. Poskytujeme obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu.