Rozvíjíme lidi tak, aby se z nich stala zdravá a moudrá osobnost aktivně pečující o místo, ve kterém žije.

"Lidé ke spokojenému a šťastnému životu potřebují moudrost, přírodu a zdraví."

Takto to chodí v lesní školce

 

Jsme SOFISA, z.s.

Dotýkáme se zdraví, přírody a moudrosti.

Organizujeme a propagujeme výchovné a vzdělávací akce v přírodě zejména pro rodiny s dětmi.  Provozujeme lesní mateřskou školu. Propagujeme životní princip 5R. Směřujeme k celostnímu rozvoji osobnosti, ochrany přírody a krajiny. Poskytujeme obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu.