Máme největší učebnu a tělocvičnu

 
 
 
 
 
 
 
 

Chceme dětem věnovat „náš prosezený čas“ a umožnit jim vzdělávání tak, jak my jsme ho mít nemohli, ač jsme po tom tělem i duší přirozeně toužili.

V kontaktu v přírodě, hrou, pohybem, zajímavě, interaktivně.

Chceme, aby se do školy po celý rok těšily!

Přírodní základní škola Sofisa je malotřídní, prvostupňová (1. – 5. ročník). Navazujeme tím na již realizovaný koncept Lesní mateřské školy Sofisa, který vychází z koncepce zážitkové pedagogiky a montessori metody.

Škola má 3 věkově smíšené třídy prvního stupně ZŠ (1. – 2. ročník, 2-4 ročník, 4 – 5. ročník). Postupně chceme školu rozšířit i o druhý stupeň. Chceme zachovat a podporovat úzký kontakt mezi dětmi z mateřské a základní školy a umožnit jim tak vzájemné předávání zkušeností a učení se.

V lavicích jsem proseděla 21 let života. Většinu času jsem se nudila, bez kritického uvažování zapisovala cizí myšlenky a byla naštvaná nebo zoufalá, když jsem se měla učit něco, co mi přišlo zbytečné. Zároveň jsem ale chtěla mít jedničky. To, co mě nebavilo, jsem se nesnažila pochopit, ale učila jsem se to nazpaměť. Mnohem víc jsem se naučila ve skautu a ještě mě to tam bavilo.

Mgr. et Bc. Lucie Krejčíková, B.A (lektorka a koučka, 3 děti) 

Ve škole jsem se nudil. Sbírat jedničky mě nemotivovalo. Vnímám to jako naprostou ztrátu času. Do života mi to příliš nedalo. Nejzajímavější pro mě byly cesty do školy a ze školy. Velkým překvapením pro mě bylo setkání s Prázdninovou školou Lipnicí, protože jsem zjistil, že učit se dá zajímavě, zážitkově, hrou a dokonce i venku.

Daniel Drahanský (manažer a trenér, 5 dětí) 

Už na základce jsem se do školy netěšila. Nedokázala jsem se tam vůbec soustředit, nosila jsem špatné známky a domácí úkoly se neobešly bez pláče a křiku. Na učňáku to bylo mnohem zajímavější, bavilo mě  to a viděla jsem hned propojen s realitou a výsledky práce.

(Barbora Zimáková, finanční poradce, 2 děti)