Naše vize

Přírodní základní škola Sofisa je malotřídní se třemi smíšenými skupinami.

Navazujeme na koncept Lesní mateřské školy Sofisa, který vychází z přírodní pedagogiky.

Chceme zachovat a podporovat úzký kontakt mezi dětmi z mateřské a základní školy a umožnit jim tak vzájemné předávání zkušeností a učení se. Při přechodu z MŠ do ZŠ probíhá převáděcí rituál, který připravují žáci ZŠ. Přírodní základní a mateřská škola jsou během školního roku v úzkém kontaktu. V průběhu roku se potkávají děti z MŠ a ZŠ během ranní družiny a na společných projektech.)

Základní stavební kameny vzdělávání v ZŠ Sofisa

 • Nízký počet dětí v ročníku
 • Věkově smíšený kolektiv a společné projekty
 • Učení v přírodě a přírodou s dostatkem pohybu
 • Výchova ke ctnostem
 • Rozvoj kritického myšlení
 • Každodenní angličtina od první třídy. Němčina od 4. třídy.
 • Kaligrafie od 3. třídy
 • Nevázané písmo od 1. třídy, vázané písmo od 3. třetí třídy
 • Schopnost spolupráce a její trénink
 • Kvalitní (sebe)reflexe a používání zpětné vazby
 • Vytvoření návyků zdravého udržitelného životního stylu
 • Přírodní družina s polytechnickým programem
 • Kroužky – např. inline, hudební nástroj, lezení, dramaťák, včelař
 • Inspirativní pedagogové
 • Bezpečné návyky se smart-technologií a internetem

Dítě, které se bude učit u nás a s námi:

 • bude motivováno k celoživotnímu vzdělávání
 • bude zodpovědný za sebe, své konání i za své okolní prostředí
 • bude kompetentní zvládat a řešit své životní situace plně podle svých sil
 • bude zvládat reflektovat sám sebe, své konání i konání druhých
 • bude vnímat propojenost a provázanost světa, bude citlivý k jeho „vratké rovnováze“ a vést udržitelný život
 • bude ochoten a schopen spolupracovat, pomoci a naslouchat druhým
 • bude zvládat konstruktivní komunikaci s druhými lidmi
 • bude tvůrčí v oblastech života podle svých schopností a nabytých dovedností
 • bude se kriticky rozhodovat, zvažovat, posuzovat a ovlivňovat své okolí