Naše vize

Přírodní základní škola Sofisa je malotřídní, prvostupňová (1. – 5. ročník). Navazujeme tím na již realizovaný koncept Lesní mateřské školy Sofisa, který vychází z koncepce lesních mateřských škol.

Škola má 2 věkově smíšené třídy prvního stupně ZŠ (1. – 3. ročník, 3. – 5. ročník). Postupně chceme školu rozšířit i o druhý stupeň.

Chceme zachovat a podporovat úzký kontakt mezi dětmi z mateřské a základní školy a umožnit jim tak vzájemné předávání zkušeností a učení se. Při přechodu z MŠ do ZŠ probíhá převáděcí rituál, který připravují žáci ZŠ. Přírodní základní a mateřská škola jsou během školního roku v úzkém kontaktu. V průběhu dne se potkávají děti z MŠ a ZŠ (společné projekty,  setkávání v kruhu, volná hra, odpolední družina s dílnami a venkovní zahrada koncipovaná v přírodním stylu.)

Základní stavební kameny vzdělávání v ZŠ Sofisa

 • Nízký počet dětí ve třídě
 • Věkově smíšený kolektiv (1.-3.třída, 3.-5.třída, společné projekty 1.-5.třída)
 • Učení v přírodě a přírodou s dostatkem pohybu
 • Interaktivní tabule
 • Rozvoj kritického myšlení
 • Každodenní angličtina
 • Informatika od 3. třídy
 • Bezpečné návyky se smart-technologií a internetem
 • Schopnost spolupráce a její trénink
 • Kvalitní (sebe)reflexe a používání zpětné vazby
 • Vytvořit návyky zdravého udržitelného životního stylu
 • Odpolední družina s programem
 • Nadstandartní odpolední kroužky
 • Inspirativní pedagogové

Dítě, které se bude učit u nás a s námi:

 • bude motivován k celoživotnímu vzdělávání
 • bude zodpovědný za sebe, své konání i za své okolní prostředí
 • bude kompetentní zvládat a řešit své životní situace plně podle svých sil
 • bude zvládat reflektovat sám sebe, své konání i konání druhých
 • bude vnímat propojenost a provázanost světa, bude citlivý k jeho „vratké rovnováze“ a ochotný vést udržitelný život
 • bude ochoten a schopen spolupracovat, pomoci a naslouchat druhým
 • bude zvládat konstruktivní komunikaci s druhými lidmi
 • bude tvůrčí v nejrůznějších oblastech života podle svých schopností a nabytých dovedností
 • bude se kriticky rozhodovat, zvažovat, posuzovat a ovlivňovat své okolí