Zápis 2020

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

ve smyslu ustanovení § 34 bod 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon se řídí dokumentem Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Do lesní mateřské školy jsou přijímány děti ve věku přibližně od 3 do 6 let, na základě písemné žádosti zákonného zástupce a potvrzení o řádném očkování. Máte-li zájem o docházku, zašlete email na sofisa(at)sofisa.cz a do předmětu uveďte ZÁPIS 2020 LMŠ

FORMULÁŘ vám může lékař potvrdit po emailu.

Minimální počet bodů nutných pro příjetí do LMŠ Sofisa je 7

KRITÉRIUM pro přijetí:
5 bodů: dítě navštěvuje LMŠ Sofisa, Broučky nebo Včeličky.
5 bodů: sourozenec v LMŠ Sofisa nebo Včeličkách
4 bodů: rodiče spolupracují s Sofisa, z.s. či Lesní mateřská škola Sofisa, š.p.o.
2 body: souhlas rodičů s ŠVP, zázemím , hygienickými podmínkami
2 body: dítě do září 2020 absolvuje min. 8 dní adaptačním programu
2 body: dítě není zapsané do jiné mš či obdobného zařízení k docházce na rok 2020/2021
2 body: dítě v minulosti navštěvovalo mš typu lesní či  montessori
1 bod: souhlas rodičů s vizí zřizovatele Sofisa,z.s. popsané na www.sofisa.cz

Rodič (zákonný zástupce) dítěte poté, co se seznámil s naší vizí, zázemím, ŠVP  a a rozhodl se žádat o přijetí dítěte k docházce do LMŠ Sofisa, vyplní, podepíše a zašle na email Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v LMŠ Sofisa včetně příloh a potvrzení lékařem (§ 50 zákona č.258/2000 Sb. v platném znění).
Dítě bude přijato dle stanovených kritérií (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) a nejdéle do 30 dnů od data konání zápisu obdrží žadatel rozhodnutí na uvedenou e-mailovou adresu.

Poté, co je dítě přijato k docházce do LMŠ Sofisa, rodiče obdrží Smlouvu o docházce a Dohodu mezi lesní mateřskou školou a rodiči dítěte, kterou vytisknou, vyplní a podepíší a předají nejpozději do 31.června v zázemí LMŠ Sofisa společně s uhrazením kauce ve výši 2 měsíční docházky nejpozději do do 31. června.

Směrnice pro přijímání dětí na rok 2020/2021 je k přečtení zde: Kritéria 2020

Povinné dokumenty k zápisu k vytištění zde: přihláška

DĚTSKÝ LESNÍ KLUB

Do DLK Sofisa jsou přijímány děti ve věku přibližně od 3 do 6 let, na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Máte-li zájem o docházku, zašlete email na sofisa(at)sofisa.cz a do předmětu uveďte ZÁPIS 2020 DLK.

Zápis proběhne prostřednictvím emailu. Potvrzení o zdravotní způsobilosti může lékař dodat po emailu.

S sebou vytištěnou přihlášku: zde

Minimální počet bodů nutných pro příjetí do DLK Sofisa je 7

KRITÉRIUM pro přijetí:
5 bodů: dítě již navštěvuje Dětský lesní klub
5 bodů: sourozenec v LMŠ Sofisa
4 bodů: rodiče spolupracují  s Sofisa, z.s. či Lesní mateřská škola Sofisa, š.p.o.
2 body: souhlas rodičů s ŠVP,  zázemím , hygienickými podmínkami
2 body: do září 2020 absolvuje adaptační program Broučci
2 body: dítě není zapsané do jiného LDK/dětské skupiny na školní rok 2019/2020 či do obdobného zařízení
2 body: dítě v minulosti navštěvovalo mš typu lesní či montessori
1 bod: souhlas rodičů s vizí popsané na www.sofisa.cz

Rodič (zákonný zástupce) dítěte poté, co se seznámil se zázemím, ŠVP, Školním řádem a Provozním řádem a rozhodl se žádat o přijetí dítěte k docházce do DLK Sofisa, vyplní, podepíše a předá v den zápisu Žádost o přijetí dítěte k docházce.

Výsledek zápisu obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu.

Poté, co je dítě přijato k docházce do DLK Sofisa, rodiče obdrží Smlouvu o docházce a Dohodu mezi Sofisa, z.s. a rodiči dítěte, kterou vytisknou, vyplní a podepíší a předají nejpozději do 31.června koordinátorce společně s uhrazením kauce ve výši 2 měsíční docházky tj. též do 31.6.