Adaptační program

Plánujete-li s dětmi docházku v Sofise, můžete využít individuálního adaptačního programu a docházet s dítětem ještě před nástupem plné docházky.

Doporučení pro úspěšnou adaptaci:

  • Chodit mezi děti, i když má sourozence
  • Chodit do nových míst a prostředí
  • Nechávat dítě na domluvenou dobu s jinou osobou
  • Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy
  • Učit se být v časovém režimu (nespěchat na dítě, učit ho časové ohraničení, učit se kolik času dítě potřebuje, aby si mohlo udělat věci samo a v příjemné náladě)
  • Držet se reality (chvála školky/strašit školkou)
  • Nemluvit o odloučení před spaním
  • Vytvořit si doma ranní rituál
  • Sledovat vlastní pocity (dítě vás reflektuje a cítí)

První adaptační týden v doprovodu rodiče

První týden mohou být rodiče přítomni se svým dítětem a dle potřeb dítěte zkracovat svou přítomnost. Jedná se o tzv. postupné vyprovázení dítěte do nové etapy. Některé děti toto nepotřebují jiné ano. Někdy je to více potřeba maminky než samotného dítěte.  Každopádně první den ve školce společně s rodičem je určitě přínosný pro vzájemný vztah.

První měsíc ve školce

Vždy mluvte o odloučení včas

Malým dětem sice ještě chybí pojem o čase, ale je velmi důležité informovat je dostatečnou dobu dopředu. Nestačí o tom mluvit jen jednou, mluvte o tom často a s radostí a nadšením. Ptejte se na co se těší a z čeho má obavy. Vyslechněte jeho důvody a pokuste se společně najít cestu, jak to vyřešit. Je vhodné se také předem zajít do mateřské školy s dítětem podívat, ukázat mu nové prostředí, učitelky, děti…

Mluvte vždy pravdu.

Vysvětlete dítěti, proč ho opouštíte. Proč jdete do práce nebo proč naopak zůstáváte doma …. Vezměte na sebe zodpovědnost za vaše rozhodnutí dát ho do školky a vysvětlete mu vaše důvody.

Důvěřujte schopnostem svých dětí.

Rodič je vždycky jednička pro dítě! Vaše péče je ta nejlepší možná. Vaše dítě je taky jednička a zvládne pobyt ve školce, když mu budete věřit, dodáte mu sebevědomí a podpoříte ho. Vaše obavy, a nejistoty nechte u sebe. Dítě má své vlastní.

Dodržujte rituály.

Rituál nastavuje vnitřní hodiny a pomáhá dítěti orientaci v čase. Pravidelný režim dává dítěti pocit jistoty a bezpečí a snáz se orientuje v tom, co se kolem něj děje.  Vytvořte společný rituál příchodu do školky (písnička, talisman, gesto, procházka) a rituál vyzvedávání z mateřské školy. Dodržet čas, aby dítě získalo pocit jistoty a mohlo se na své rodiče spolehnout.

Nikdy neodcházejte bez rozloučení.

Pláč je přirozený zdravý projev. Přijměte pláč při loučení jako projev lásky a oddanosti vašeho dítěte k vám. Podpořte ho objetím, pohledem, slovem a ujistěte ho, že se vrátíte.

Neprodlužujte a nedramatizujte zbytečně moment loučení.

Pro rodiče může být loučení těžké, a můžete být smutní či zažívat pocity vinny. Nechte tyto pocity u sebe a soustřeďte se na dítě! Dítě je vnímavé a vaše nejistota ho znejistí. Dejte mu dostatek sil na cestu a pozitivní energii. Pomožte si rituálem, udržováním přehledné situace a prací s časem. Dovolte dětem projevit emoce. Dítě má právo být smutné, má právo vyjádřit svůj hněv a strach.

Talisman.

Pomáhá dítěti cítit jistotu, že rodiče a domov stále existují, když tam teď zrovna nejsou. Všechno je v pořádku.

Dejte svému dítěti čas.

Bez srovnávání s vrstevníky, nevyčítejte pláč … přijímejte, respektujte, podporujte

Prozkoumejte hlubší příčiny.

Nefunguje to, protože dítě se snaží něco sdělit. Reaguje na vaši úzkost? Nový sourozenec? Pohádali jste se? Je někdo nemocný? Nevhodné vybavení? Děti ze školky?  Jinak řečeno, rituál nefunguje, protože dítě trápí jiný problém.

Dopřejte svým dětem vykročit do světa nekonečných možností a umožněte mu získat sebevědomí v bezpečném prostředí, v přírodě a zážitky, na kterých může stavět 🙂