Průběh vzdělávání

V roce 2021-2025 probíhá výuka ve vybraných třídách v rámci pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání prezenčně i distančně, především mimoškolně formou školy v přírodě

Mimoškolní výuka probíhá na školní zahradě s venkovními učebnami v Řepčíně. V případě nepříznivého počasí máme k dispozici školní učebny v Těšeticích. Úzce spolupracujeme s lesní mateřskou školou Sofisa a Ze-zahrátky.

Momentálně hledáme vhodný objekt s velkou zahradou pro vytvoření zázemí pro 2. stupeň a pracujeme na rozjezdu 2. stupně.

Oblasti vzdělávání (předměty) pro 1. stupeň

 1. osobnostní rozvoj
 2. jazykový rozvoj
 3. angličtina
 4. matematikologika
 5. hudební rozvoj
 6. kreativní rozvoj
 7. pohyb a výchova ke zdraví
 8. informační technologie
 9. svět kolem nás

Režim dne

 • ranní hlídání dětí 7:00 – 8:30
 • výuka 8:30 – 13:30
 • odpolední lesní družina 14:00 – 16:30 (volná hra, práce se dřevem, tvoření z přírodního materiálu, pohybové hry, deskové hry, kreativky, aj.)
 • kroužky inline, plavání, včelaření, polytechnika, logika, šachy, go, dračí doupě, pečení …)

Výuka probíhá ve smíšeních třídách.

Každé pondělí máme tzv. malý kruh – věnujeme se hodnotovému, emočnímu a vztahovému rozvoji v rámci třídy (tzv. intersociální a intrasociální inteligence)

Každou středu máme tzv. terénní den – naplněný mezipředmětovou výukou (jazykový, kreativní, pohybový rozvoj na pozadí oblasti světa kolem nás a výchovy ke zdraví

Každý pátek máme tzv. velký kruh – společný pro všechny třídy, věnujeme se osobnostnímu rozvoji napříč třídami, předcházení a řešení konfliktů, výchově ke ctnostem, aj ..

Během roku probíhají za účasti rodičů 4 akce: zimní slavnost, masopust, festival lásky a letní slavnost.