Průvodci ve škole

stránka není aktuální – pracujeme na její obnově …

ŘEDITELKA

Mgr. et Bc. Lucie Krejčíková, B.A. 

ukončené Vš vzdělání:

 • Podpora zdraví a zážitková pedagogika (UPOL)
 • Psychologie zdraví (UK)
 • Učitelství pro ZŠ a SŠ (UPOL)
 • Učitelství pro MŠ (SECR Jihlava)
 • P.E. and Health (USA)

doplňující vzdělání:

 • Psychoterapeutický výcvik (5 let, SUR Praha)
 • Diplomový kurz Montessori pedagogika pro mateřské školy (Brno)
 • Diplomový kurz Montessori pedagogika pro základní školy (Brno)
 • Mezinárodní koučovací výcvik Atkinson (Praha)
 • Trenérský kurz vzdělávání dospělých (Olomouc)
 • Doktorské studium Psychologie zdraví (UPOL Olomouc)
 • NTC learning (Mensa Čr)
 • Skills development (Dalet Olomouc)
 • Výchova ke ctnostem (Pšl Praha)
 • aj. ….

probíhající: Nevýchova – Katka Králová. Montessori pedagogika pro ZŠ

dobrovolnictví:

 • Rádce v T.O. Kletr (Liberec)
 • lektorka v Prázdninové škole Lipnice (www.psl.cz)
 • předsedkyně Sofisa, z.s.
 • koordinátorka Dětského lesního klubu Sofisa

Koordinátorka EVVO

Má pestré zkušenosti s vedením zážitkových programů pro základní školy a metodické kurzy pro týmy pedagogů a učitelky mateřských škol. V současné době ve výcviku Montessori pedagogiky pro zš. Absolvovala seminář Respektující komunikace manželů Kopřivových. 

PRŮVODCI PRO 1D (1+2)

Veronika Hegerová

ukončené vzdělání:

doplňující vzdělání:Učitelka se specializací na výchovu ke zdraví, hudební rozvoj a trivium. V současné době si doplňuje výcvik Montessori pro pedagogy zš. Má ukončení výcvik Respektující komunikace manželů Kopřivových.  Výchovná poradkyně.

Petra Abbas

ukončené vzdělání:

doplňující vzdělání: Specializuje se na kreativní programy a angličtinu. Absolvovala výcvik Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových. V současné době dokončuje studium Montessori pedagogiky pro zš a Feng Shui

Markéta Chromcová

ukončené vzdělání:

doplňující vzdělání:

PRŮVODCI PRO 2D (3+4)

Adéla Fischerová

ukončené vzdělání:

doplňující vzdělání:

Veronika Vitoulová

ukončené vzdělání:

doplňující vzdělání:

DRUŽINA

Veronika Chromcová – vedoucí pedagog

Michal Drottner – asistent pedagoga

Sára Hujňáková – asistent pedagoga

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Metodik prevence – Mgr. Lucie Krejčíková

Výchovný poradce – Bc. Veronika Hegerová

Koordinátor EVVO – Mgr. Lucie Krejčíková

Průvodci pro 5. ročník