Ceník a přihláška

Jsme soukromá alternativní škola. Vzdělávání nabízíme za úplatu z následujících důvodů: 

 • nadstandardně nízký počet žáků v ročníku (nejnižší v Olomouci!), max. 10 žáků na jednoho průvodce
 • 4 specializovaní průvodci na skupinu
 • propracovaný vzdělávací program
 • terénní a zážitková výuka s extra průvodcem
 • velice individuální práce s každým dítětem
 • nadstandardní vzdělávací pomůcky pro každého žáka
 • přestávky uvnitř i venku v prostředí podporujícím dětskou kreativitu
 • lesní družina 
 • rozšířená výuka osobnostního rozvoje, výchovy ke zdraví a přírodovědy
 • angličtina od 1. třídy
 • vstřícné, přátelské a respektující prostředí pro děti

SMLOUVA O DOCHÁZCE

Dítě je přijato na základě posouzení školní zralosti a uhrazením kauce ve výši 10 000,- Kč před nástupem docházky. Nástupem docházky rodiče vyjadřují souhlas s podmínkami Smlouvy o docházce ( viz dokumenty).

ŠKOLNÉ 

Rezervace místa vzniká  uhrazením 10 000,- Kč do 15.5. Částka je pak odečtena od první platby.

ROČNÍ ŠKOLNÉ BĚŽNÉ: 

60 000,- Kč hrazeno jednorázově do 15.6.
popř. na žádost ve dvou platbách do 15.6. 30 000,- Kč a do 15.11. 30 000,- Kč

ROČNÍ ŠKOLNÉ ZVÝHODNĚNÉ:

45 000,- Kč hrazeno jednorázově do 15.6.
popř. na žádost ve dvou platbách do 15.6. 22 500,- Kč a do 15.11. 22 500,- Kč

Zvýhodněným školným se zavazujete k účasti na 2 školních brigádách, 1 sekání trávy na školní zahradě a drobnou provozní výpomoc.

FOND OBNOVY POMŮCEK:

1 000,- Kč/školní rok, placeno jednorázově do 31.8.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní stravování zajišťuje externí dodavatel stravy Bistrá Kráva (vege), Vegamenu a školní jídelna střední waldorfské školy. Rodiče mohou si mohou sami zvolit dodavatele. 

Rodiče mají právo vzdát se školního stravování a zajišťovat stravu sami. 

 

PŘIHLÁŠKA PRO DÍTĚ 6 – 12 let

 
 

Ověření