Projekty ve škole

Venkovní učebna pro základní školu Sofisa

Zš Sofisa získala prostředky na částečné pořízení venkovní učebny – maringotky. Na realizaci se podíleli i rodiče dětí v rámci rodičovské brigády. Projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí.

OP JAK 

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií
Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002523 Šablony JAK
Realizace: 1.10.2022 – 30.9. 2024
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v MŠ, ZŠ a školní družině prostřednictvím personální podpory, osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a žáků a spoluprací s rodiči dětí a žáků.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC (MAP III)
Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a
základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. 

 Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/

Cedule pro školy