Archiv autora: Luci

Zápis 2024/2025

Milí rodiče,

zápis na školní rok 2024/2025 letos neproběhne z důvodu naplněné kapacity.  

Povinné dokumenty k zápisu naleznete na odkazu ZDE

Děti přijímáme celoročně dle volné kapacity, tj. s nástupem ihned. Máte-li zájem nám svěřit vaše dítko, kontaktujte nás na emailu sofisa@sofisa.cz

Jak se k nám dostanete a kde nás najdete? Podívejte se na mapu.  (Dejte nám prosím dopředu vědět, že se k nám chystáte.)

Automobil, prosím, nechte na nejbližším parkovišti, dodržujte zákaz vjezdu motorových vozidel a zbytek dojděte pěšky. Děkujeme.

 1. z Řepčína – 954m
 2. z Černovíra – 427m
 3. z Poděbrad – 1200m

Děti ve věku 2,5 – 3 roky mohou být přijaty mezi školkové děti na základě individuální dohody podle své vyzrálosti, sebeoblužnosti a přítomnosti staršího sourozence.

Přijímáme děti na základě uzavřené smlouvy mezi LMŠ a rodiči. Přednost mají děti se zájmem o celotýdenní docházku.

Těšíme se na setkání!

Projekty ve škole

Venkovní učebna pro základní školu Sofisa

Zš Sofisa získala prostředky na částečné pořízení venkovní učebny – maringotky. Na realizaci se podíleli i rodiče dětí v rámci rodičovské brigády. Projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí.

OP JAK 

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií
Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002523 Šablony JAK
Realizace: 1.10.2022 – 30.9. 2024
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v MŠ, ZŠ a školní družině prostřednictvím personální podpory, osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a žáků a spoluprací s rodiči dětí a žáků.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC (MAP III)
Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a
základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. 

 Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/

Cedule pro školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do školy

Na školní rok 2024/2025 přijímáme žáky do 1. a do 5. ročníku podle studijních předpokladů.

Jedná se o výběrovou třídu. Zápis probíhá do naplnění kapacity.

Přihlašte se k zápisu přes formulář nebo na sofisa@sofisa.cz.

Povinné dokumenty k zápisu naleznete v sekci Dokumenty.

Jak se k nám dostanete a kde nás najdete? Podívejte se na mapu. Dejte nám prosím dopředu vědět, že se k nám chystáte.

Automobil, prosím, nechejte na nejbližším parkovišti, dodržujte zákaz vjezdu motorových vozidel a zbytek dojděte pěšky, na kole či inline. Děkujeme.

 1. z Řepčína – 954m
 2. z Černovíra – 427m
 3. z Poděbrad – 1200m

Průvodci ve škole

stránka není aktuální – pracujeme na její obnově …

ŘEDITELKA

Mgr. et Bc. Lucie Krejčíková, B.A. 

ukončené Vš vzdělání:

 • Podpora zdraví a zážitková pedagogika (UPOL)
 • Psychologie zdraví (UK)
 • Učitelství pro ZŠ a SŠ (UPOL)
 • Učitelství pro MŠ (SECR Jihlava)
 • P.E. and Health (USA)

doplňující vzdělání:

 • Psychoterapeutický výcvik (5 let, SUR Praha)
 • Diplomový kurz Montessori pedagogika pro mateřské školy (Brno)
 • Diplomový kurz Montessori pedagogika pro základní školy (Brno)
 • Mezinárodní koučovací výcvik Atkinson (Praha)
 • Trenérský kurz vzdělávání dospělých (Olomouc)
 • Doktorské studium Psychologie zdraví (UPOL Olomouc)
 • NTC learning (Mensa Čr)
 • Skills development (Dalet Olomouc)
 • Výchova ke ctnostem (Pšl Praha)
 • aj. ….

probíhající: Nevýchova – Katka Králová. Montessori pedagogika pro ZŠ

dobrovolnictví:

 • Rádce v T.O. Kletr (Liberec)
 • lektorka v Prázdninové škole Lipnice (www.psl.cz)
 • předsedkyně Sofisa, z.s.
 • koordinátorka Dětského lesního klubu Sofisa

Koordinátorka EVVO

Má pestré zkušenosti s vedením zážitkových programů pro základní školy a metodické kurzy pro týmy pedagogů a učitelky mateřských škol. V současné době ve výcviku Montessori pedagogiky pro zš. Absolvovala seminář Respektující komunikace manželů Kopřivových. 

PRŮVODCI PRO 1D (1+2)

Veronika Hegerová

ukončené vzdělání:

doplňující vzdělání:Učitelka se specializací na výchovu ke zdraví, hudební rozvoj a trivium. V současné době si doplňuje výcvik Montessori pro pedagogy zš. Má ukončení výcvik Respektující komunikace manželů Kopřivových.  Výchovná poradkyně.

Petra Abbas

ukončené vzdělání:

doplňující vzdělání: Specializuje se na kreativní programy a angličtinu. Absolvovala výcvik Respektovat a být respektován u manželů Kopřivových. V současné době dokončuje studium Montessori pedagogiky pro zš a Feng Shui

Markéta Chromcová

ukončené vzdělání:

doplňující vzdělání:

PRŮVODCI PRO 2D (3+4)

Adéla Fischerová

ukončené vzdělání:

doplňující vzdělání:

Veronika Vitoulová

ukončené vzdělání:

doplňující vzdělání:

DRUŽINA

Veronika Chromcová – vedoucí pedagog

Michal Drottner – asistent pedagoga

Sára Hujňáková – asistent pedagoga

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Metodik prevence – Mgr. Lucie Krejčíková

Výchovný poradce – Bc. Veronika Hegerová

Koordinátor EVVO – Mgr. Lucie Krejčíková

Průvodci pro 5. ročník

Průběh vzdělávání

V roce 2021-2025 probíhá výuka ve vybraných třídách v rámci pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání prezenčně i distančně, především mimoškolně formou školy v přírodě

Mimoškolní výuka probíhá na školní zahradě s venkovními učebnami v Řepčíně. V případě nepříznivého počasí máme k dispozici školní učebny v Těšeticích. Úzce spolupracujeme s lesní mateřskou školou Sofisa a Ze-zahrátky.

Momentálně hledáme vhodný objekt s velkou zahradou pro vytvoření zázemí pro 2. stupeň a pracujeme na rozjezdu 2. stupně.

Oblasti vzdělávání (předměty) pro 1. stupeň

 1. osobnostní rozvoj
 2. jazykový rozvoj
 3. angličtina
 4. matematikologika
 5. hudební rozvoj
 6. kreativní rozvoj
 7. pohyb a výchova ke zdraví
 8. informační technologie
 9. svět kolem nás

Režim dne

 • ranní hlídání dětí 7:00 – 8:30
 • výuka 8:30 – 13:30
 • odpolední lesní družina 14:00 – 16:30 (volná hra, práce se dřevem, tvoření z přírodního materiálu, pohybové hry, deskové hry, kreativky, aj.)
 • kroužky inline, plavání, včelaření, polytechnika, logika, šachy, go, dračí doupě, pečení …)

Výuka probíhá ve smíšeních třídách.

Každé pondělí máme tzv. malý kruh – věnujeme se hodnotovému, emočnímu a vztahovému rozvoji v rámci třídy (tzv. intersociální a intrasociální inteligence)

Každou středu máme tzv. terénní den – naplněný mezipředmětovou výukou (jazykový, kreativní, pohybový rozvoj na pozadí oblasti světa kolem nás a výchovy ke zdraví

Každý pátek máme tzv. velký kruh – společný pro všechny třídy, věnujeme se osobnostnímu rozvoji napříč třídami, předcházení a řešení konfliktů, výchově ke ctnostem, aj ..

Během roku probíhají za účasti rodičů 4 akce: zimní slavnost, masopust, festival lásky a letní slavnost.

Eliška o sobě

Práce v lesní školce pro mne představuje zajímavou návaznost na mého celoživotního koníčka, kterým je skauting. Na můj první tábor v Lošově mě vytáhla mamka, když mi byly dva roky. Tématem byl Král Artuš a jeho rytíři – moc si z něj nepamatuji, ale celý život mě provází již zlidovělá historka o tom, jak jsem tam v hlubokém blátě utopila své  fešácké gumáčky, které již nikdy nikdo nespatřil. Tato tragická událost mě však nezlomila a s nástupem do první třídy získal skautský oddíl nového plnohodnotného člena.
A tak se ze mě stal skaut mezi jehož superschopnosti patří, že dokáže poznat sever podle lišejníku, morseovku ovládá i poslepu, rozdělá oheň z březové kůry, protože ta hoří i mokrá a bezhlavě chodí po jakýchkoliv fáborcích na které narazí…
Mezi další kratochvíle, které mi činí radost patří folkový zpěv, hra na kytaru a v současné době se seznamuji se záludností mandolíny.

Jsem vášnivý čtenář knih, sledovač filmů a Cimrmanolog samouk.
Ve vztahu k Cimrmanově filozofické škole Externismu zastávám postoj Vulgárních materialistů.

Kromě Cimrmana je pro mne autorem číslo jedna Terry Pratchett, jehož laskavý humor, hravost a fantazie mě inspirují.

Oblíbené motto: „Život je proces, při němž zjišťujete, jak daleko můžete v tom či onom zajít, i když pravděpodobně i v hledání toho, jak daleko můžete v tom či onom zajít, můžete zajít příliš daleko.“
 – Terry Pratechtt –

Projekty ve školce

Zázemí pro lesní mateřskou školu Sofisa

Lmš Sofisa získala prostředky na částečné pořízení maringotky. Na realizaci se podíleli i rodiče dětí v rámci rodičovské brigády. Projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

 

OP JAK 

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií
Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002523 Šablony JAK
Realizace: 1.10.2022 – 30.9. 2024
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v MŠ, ZŠ a školní družině prostřednictvím personální podpory, osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a žáků a spoluprací s rodiči dětí a žáků.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC (MAP III)
Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a
základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. 

 Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/

Cedule pro školy

Luci o sobě

Dětství jsem strávila v kopcovité krajině Jizerských hor v turistickém oddíle Kletr.  To, co jsem se naučila a zažila v oddíle mi pomáhá celý život a naučila jsem se tam více než na  gymnáziu.

Hodně jsem cestovala po světě, ale spíš než města a památky mě přitahovala nepopsaná krajina, výhledy, ticho, různé odstíny zelené …  To mi zůstalo dodnes. Pohled na krajinu bez lidí, aut, domů mě nabíjí a relaxuje zároveň. Největší blaho zažívám, když u toho mohu chodit, ideálně celý den až do únavy a probudit se uprostřed liduprázdné krajiny.

Jsem totiž chodec.

Dokonale mě vystihuje motto:“ „jsme tím, co si myslíme a ze svých myšlenek stavíme svůj svět,“  

Jsem totiž snílek.

Ráda a často si představuji a většinou všechno v těch hezčích barvách a odstínech. Možná proto, jsem přestala nosit brýle – věřím, že každý vidí to, co jeho srdce unese.  A tato změna mi pomohla si udržet optimistický náhled na sebe sama a život kolem mně.  Přepínám mezi intenzivním přítomným okamžikem do intenzivních představ a vizí.

Věřím v dobrosrdečnost lidí a tomu,  když si člověk z celého srdce něco přeje, tak se celý vesmír spojí, aby se mu to splnilo. Vesmír se kvůli mně spojil často 🙂 Věřím, že když jsem na správné cestě, tak to poznám skrze situace, které zažívám a lidi, které potkávám.

Většinu života jsem se věnovala vzdělávání dospělých v oblasti sebeřízení a zdravého životního stylu jako trenérka a lektorka.  Na seminářích a workshopem jsem cítila smysluplnost, přesah a seberealizaci.

A pak to přišlo.

Moje tři děti mi postupně obrátili život vzhůru nohama.  Už nevím, jestli jsem skřivan nebo sova. Dávno nelezu po skalách, přestala jsem se potápět s přístrojem  a jezdit na snowboardu.  Vybírám si komu a čemu věnuji svou energii a pozornost. Dobrodružství a seberealizaci nacházím v projektech jako je tento  a snažím se do něj vložit vše, co jsem se doposud naučila a zažila a čemu věřím.

 

Silva o sobě

Vyrostla jsem v malé vesničce kousek od Olomouce, kde jsem svůj volný čas trávila v přírodě. Většinu času jsem se věnovala sportu, který byl smyslem mého života.

Jsem houževnatá, silná osobnost, která přežije všechno. I přes pády opět vstanu a jdu dál, cestu si vždy najdu. Jsem životem zocelená, umím rozlišit důležité od nepodstatného. Jsem otevřená, přímá a odvážná. Ráda se vzdělávám a dozvídám nové věci.

Po první dceři jsem se rozhodla změnit svůj profesní život takřka od základu. Věděla jsem, že práce s dětmi je pro mě to pravé.

Děti jsou tak úžasně čistá stvoření, která člověka nabíjí. Rozdávají radost a lásku. Jsou šťastní za každou maličkost, za každou chvíli, kterou jim věnujete.

Oblíbené motto: Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“

John Lennon