Archiv autora: Luci

Eliška o sobě

Práce v lesní školce pro mne představuje zajímavou návaznost na mého celoživotního koníčka, kterým je skauting. Na můj první tábor v Lošově mě vytáhla mamka, když mi byly dva roky. Tématem byl Král Artuš a jeho rytíři – moc si z něj nepamatuji, ale celý život mě provází již zlidovělá historka o tom, jak jsem tam v hlubokém blátě utopila své  fešácké gumáčky, které již nikdy nikdo nespatřil. Tato tragická událost mě však nezlomila a s nástupem do první třídy získal skautský oddíl nového plnohodnotného člena.
A tak se ze mě stal skaut mezi jehož superschopnosti patří, že dokáže poznat sever podle lišejníku, morseovku ovládá i poslepu, rozdělá oheň z březové kůry, protože ta hoří i mokrá a bezhlavě chodí po jakýchkoliv fáborcích na které narazí…
Mezi další kratochvíle, které mi činí radost patří folkový zpěv, hra na kytaru a v současné době se seznamuji se záludností mandolíny.

Jsem vášnivý čtenář knih, sledovač filmů a Cimrmanolog samouk.
Ve vztahu k Cimrmanově filozofické škole Externismu zastávám postoj Vulgárních materialistů.

Kromě Cimrmana je pro mne autorem číslo jedna Terry Pratchett, jehož laskavý humor, hravost a fantazie mě inspirují.

Oblíbené motto: „Život je proces, při němž zjišťujete, jak daleko můžete v tom či onom zajít, i když pravděpodobně i v hledání toho, jak daleko můžete v tom či onom zajít, můžete zajít příliš daleko.“
 – Terry Pratechtt –

Projekty

Zázemí pro lesní mateřskou školu Sofisa

Lmš Sofisa získala prostředky na částečné pořízení maringotky. Na realizaci se podíleli i rodiče dětí v rámci rodičovské brigády. Projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí.

 

 

 

 

 

 

 

Venkovní učebna pro základní školu Sofisa

Zš Sofisa získala prostředky na částečné pořízení venkovní učebny – maringotky. Na realizaci se podíleli i rodiče dětí v rámci rodičovské brigády. Projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí.

OP JAK 

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií
Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002523 Šablony JAK
Realizace: 1.10.2022 – 30.9. 2024
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání v MŠ, ZŠ a školní družině prostřednictvím personální podpory, osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí a žáků a spoluprací s rodiči dětí a žáků.

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN III VZDĚLÁVÁNÍ OLOMOUC (MAP III)
Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a
základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. 

 Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/

Cedule pro školy

Vytvoření zázemí Lesní mateřské školy Sofisa – II.etapa

Projekt je financován Státním fondem životního prostředí a je zaměřen především na vytvoření zahradních prvků a vybavení.

Realizace: 2020/2021

Publicita 2021FIN

Sofisa – Šablony III

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií
Projekt: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019380 Sofisa – šablony III
Realizace: 1.2.2021 – 31.12.2023
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (chůva) a aktivit pro rozvoj sociálních a profesních kompetencí pedagogů (vzdělávání)

Sofisa – Šablony II

Projekt  je spolufinancován Evropskou unií
Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012728 Sofisa – šablony II
Realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (chůva) a aktivit pro rozvoj sociálních a profesních kompetencí pedagogů (vzdělávání)

Projekty spolku SOFISA 

ČINNOST SPOLKU SOFISA

Realizace: 1.3. – 31.12.2021

Celoroční činnost spolku byla podpořena částkou finančním příspěvkem na pořízení lavice k ohni. 

DĚTSKÝ KOUTEK

Realizace: 1.3. – 31.12.2021

Projekt byl zaměřen na vybavení dětského koutku lavicemi a stolky. 

VYTVOŘENÍ ZÁZEMÍ LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SOFISA

Realizace: 1.6. 2018 – 31.8.2020

Spolek Sofisa, z.s získal prostředky na pořízení české dřevěné jurty, jejíž stavba byla realizována v rámci rodičovské spolupráce, byl podpořen projektem Přírodní zahrady Státním fondem životního prostředí.  Publicita_místo i web

Luci o sobě

Dětství jsem strávila v kopcovité krajině Jizerských hor v turistickém oddíle Kletr.  To, co jsem se naučila a zažila v oddíle mi pomáhá celý život a naučila jsem se tam více než na  gymnáziu.

Hodně jsem cestovala po světě, ale spíš než města a památky mě přitahovala nepopsaná krajina, výhledy, ticho, různé odstíny zelené …  To mi zůstalo dodnes. Pohled na krajinu bez lidí, aut, domů mě nabíjí a relaxuje zároveň. Největší blaho zažívám, když u toho mohu chodit, ideálně celý den až do únavy a probudit se uprostřed liduprázdné krajiny.

Jsem totiž chodec.

Dokonale mě vystihuje motto:“ „jsme tím, co si myslíme a ze svých myšlenek stavíme svůj svět,“  

Jsem totiž snílek.

Ráda a často si představuji a většinou všechno v těch hezčích barvách a odstínech. Možná proto, jsem přestala nosit brýle – věřím, že každý vidí to, co jeho srdce unese.  A tato změna mi pomohla si udržet optimistický náhled na sebe sama a život kolem mně.  Přepínám mezi intenzivním přítomným okamžikem do intenzivních představ a vizí.

Věřím v dobrosrdečnost lidí a tomu,  když si člověk z celého srdce něco přeje, tak se celý vesmír spojí, aby se mu to splnilo. Vesmír se kvůli mně spojil často 🙂 Věřím, že když jsem na správné cestě, tak to poznám skrze situace, které zažívám a lidi, které potkávám.

Většinu života jsem se věnovala vzdělávání dospělých v oblasti sebeřízení a zdravého životního stylu jako trenérka a lektorka.  Na seminářích a workshopem jsem cítila smysluplnost, přesah a seberealizaci.

A pak to přišlo.

Moje tři děti mi postupně obrátili život vzhůru nohama.  Už nevím, jestli jsem skřivan nebo sova. Dávno nelezu po skalách, přestala jsem se potápět s přístrojem  a jezdit na snowboardu.  Vybírám si komu a čemu věnuji svou energii a pozornost. Dobrodružství a seberealizaci nacházím v projektech jako je tento  a snažím se do něj vložit vše, co jsem se doposud naučila a zažila a čemu věřím.

 

Silva o sobě

Vyrostla jsem v malé vesničce kousek od Olomouce, kde jsem svůj volný čas trávila v přírodě. Většinu času jsem se věnovala sportu, který byl smyslem mého života.

Jsem houževnatá, silná osobnost, která přežije všechno. I přes pády opět vstanu a jdu dál, cestu si vždy najdu. Jsem životem zocelená, umím rozlišit důležité od nepodstatného. Jsem otevřená, přímá a odvážná. Ráda se vzdělávám a dozvídám nové věci.

Po první dceři jsem se rozhodla změnit svůj profesní život takřka od základu. Věděla jsem, že práce s dětmi je pro mě to pravé.

Děti jsou tak úžasně čistá stvoření, která člověka nabíjí. Rozdávají radost a lásku. Jsou šťastní za každou maličkost, za každou chvíli, kterou jim věnujete.

Oblíbené motto: Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“

John Lennon

GDPR

Sofisa, z.s., je nezisková organizace a zároveň zřizovatel Lesní mateřské školy Sofisa, školská právnická osoba.

Obě organizace jsou správcem Vašich osobních údajů, které zpracovávají v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Údaje zpracováváme zejména za účelem:

1) zápis k předškolnímu, mimoškolnímu a volnočasovému vzdělávání a výchově
2) zajištění předškolního vzdělávání,
3) vyhodnocení výběrové řízení na volné pracovní pozice

Zákonní zástupci svou účastí na akcí, které pořádá Sofisa,z.s a Lesní mateřská škola Sofisa,špo, vyjadřují souhlas s tím, že fotografie a videa pořízená na akcích mohou být použita za účelem propagace a informovování veřejnosti a dotčených úřadů o naší činnosti.

Osobou pověřenou zpracováním údajů je Lucie Krejčíková.

Hlídání dětí


aneb pohybu chvilku aj pro tu maminku

Kdy:  čtvrtek a pátek 7:30 – 16:00 pro děti 1,5 – 3,5 let

Certifikovaná chůva „kouzelná babička Marta“ se bude láskyplně věnovat vašim pokladům na naší zahradě. Děti si užijí přírody a čerstvého vzduchu za dostatku péče, pomazlení, dopomoci a hrátek aneb hlídání na počkání.

 

 

Cena:

 • 500,- den
 • 300,- na dopo/odpo plus zdravý oběd 50,-
 • 100,- na 1,5 hodiny

Mám zájem:

 • napište nám na sofisa@sofisa.cz
 • nebo vyplňte online přihlášku 

  Přihláška pro dítě 1,5 - 7 let

   

  Ověření

Broučci – přírodní jesličky

Kdo: děti ve věku 2 – 3,5 let, které chtějí být v kolektivu dalších dětí nebo se připravují na nástup do školky

Kdy: úterý a středa  6:45 – 11:30 nebo 6:45 – 16:30

Kde: na zahradě Sofisa v Řepčíně

 •  jedete-li busem, zkuste 8:39 bus. č. 20 z Tržnice či 8:42 z Nám. Hrdinů a vystupte na zastávce Máchova – pozor na změnu jízdního řádu od září)
 • auto prosím nechte na jednom ze 3 parkovišť –   mapa zde

Jak to probíhá:

Program je inspirovaný přírodní montessori pedagogikou. Scházíme se na zahradě, kde mají děti volný pobyt a hrátky v přírodě, vyrazíme na minivýpravu do okolí, navštívíme ovečky a daňky, vytvoříme si něco inspirované přírodou a děti si vyzkouší, jaké to je, chodit do školky.

Co to stojí:

 • 2500,- jednorázový měsíční poplatek při čase vyzvednutí do 11:30
 • 3600,- celodenní plus stravné 70,-/den

Chci se přihlásit:

 • pošli částku na účet 2801309365/2010 a  zároveň
 • pošli mail na sofisa@sofisa.cz
 • nebo vyplň online přihlášku

  Přihláška pro dítě 1,5 - 7 let

   

  Ověření

Učitelka/průvodkyně:

 • Helena Vyhnánková  – nadšená učitelka se zkušenostmi s Montessori pedagogikou

Adaptační program

Plánujete-li s dětmi docházku v Sofise, můžete využít individuálního adaptačního programu a docházet s dítětem ještě před nástupem plné docházky.

Doporučení pro úspěšnou adaptaci:

 • Chodit mezi děti, i když má sourozence
 • Chodit do nových míst a prostředí
 • Nechávat dítě na domluvenou dobu s jinou osobou
 • Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy
 • Učit se být v časovém režimu (nespěchat na dítě, učit ho časové ohraničení, učit se kolik času dítě potřebuje, aby si mohlo udělat věci samo a v příjemné náladě)
 • Držet se reality (chvála školky/strašit školkou)
 • Nemluvit o odloučení před spaním
 • Vytvořit si doma ranní rituál
 • Sledovat vlastní pocity (dítě vás reflektuje a cítí)

První adaptační týden v doprovodu rodiče

První týden mohou být rodiče přítomni se svým dítětem a dle potřeb dítěte zkracovat svou přítomnost. Jedná se o tzv. postupné vyprovázení dítěte do nové etapy. Některé děti toto nepotřebují jiné ano. Někdy je to více potřeba maminky než samotného dítěte.  Každopádně první den ve školce společně s rodičem je určitě přínosný pro vzájemný vztah.

První měsíc ve školce

Vždy mluvte o odloučení včas

Malým dětem sice ještě chybí pojem o čase, ale je velmi důležité informovat je dostatečnou dobu dopředu. Nestačí o tom mluvit jen jednou, mluvte o tom často a s radostí a nadšením. Ptejte se na co se těší a z čeho má obavy. Vyslechněte jeho důvody a pokuste se společně najít cestu, jak to vyřešit. Je vhodné se také předem zajít do mateřské školy s dítětem podívat, ukázat mu nové prostředí, učitelky, děti…

Mluvte vždy pravdu.

Vysvětlete dítěti, proč ho opouštíte. Proč jdete do práce nebo proč naopak zůstáváte doma …. Vezměte na sebe zodpovědnost za vaše rozhodnutí dát ho do školky a vysvětlete mu vaše důvody.

Důvěřujte schopnostem svých dětí.

Rodič je vždycky jednička pro dítě! Vaše péče je ta nejlepší možná. Vaše dítě je taky jednička a zvládne pobyt ve školce, když mu budete věřit, dodáte mu sebevědomí a podpoříte ho. Vaše obavy, a nejistoty nechte u sebe. Dítě má své vlastní.

Dodržujte rituály.

Rituál nastavuje vnitřní hodiny a pomáhá dítěti orientaci v čase. Pravidelný režim dává dítěti pocit jistoty a bezpečí a snáz se orientuje v tom, co se kolem něj děje.  Vytvořte společný rituál příchodu do školky (písnička, talisman, gesto, procházka) a rituál vyzvedávání z mateřské školy. Dodržet čas, aby dítě získalo pocit jistoty a mohlo se na své rodiče spolehnout.

Nikdy neodcházejte bez rozloučení.

Pláč je přirozený zdravý projev. Přijměte pláč při loučení jako projev lásky a oddanosti vašeho dítěte k vám. Podpořte ho objetím, pohledem, slovem a ujistěte ho, že se vrátíte.

Neprodlužujte a nedramatizujte zbytečně moment loučení.

Pro rodiče může být loučení těžké, a můžete být smutní či zažívat pocity vinny. Nechte tyto pocity u sebe a soustřeďte se na dítě! Dítě je vnímavé a vaše nejistota ho znejistí. Dejte mu dostatek sil na cestu a pozitivní energii. Pomožte si rituálem, udržováním přehledné situace a prací s časem. Dovolte dětem projevit emoce. Dítě má právo být smutné, má právo vyjádřit svůj hněv a strach.

Talisman.

Pomáhá dítěti cítit jistotu, že rodiče a domov stále existují, když tam teď zrovna nejsou. Všechno je v pořádku.

Dejte svému dítěti čas.

Bez srovnávání s vrstevníky, nevyčítejte pláč … přijímejte, respektujte, podporujte

Prozkoumejte hlubší příčiny.

Nefunguje to, protože dítě se snaží něco sdělit. Reaguje na vaši úzkost? Nový sourozenec? Pohádali jste se? Je někdo nemocný? Nevhodné vybavení? Děti ze školky?  Jinak řečeno, rituál nefunguje, protože dítě trápí jiný problém.

Dopřejte svým dětem vykročit do světa nekonečných možností a umožněte mu získat sebevědomí v bezpečném prostředí, v přírodě a zážitky, na kterých může stavět 🙂