Archiv autora: kamil

Hledáme dobrovolníky na SENOSEČ

Blíží se senoseč a budeme potřebovat vaši pomoc! V období května – června se budou sekat pole v Řepčíně.  Nahlašte se prosím na náš email a až se dozvíme konkrétní termín od společnosti školagro, tak se vám obratem ozveme.

Kdo neví, oč běží, nechť se podívá na video a připojí se k nám.

Děkujeme, že jste v tom aktivně s námi!

 

Ukliďme Česko 15.9.

Zveme vás na veřejnou brigádu s cílem uklidit binec v oblasti Hejčínských inline stezek u příležitosti iniciativy Ukliďme Česko 

Sraz: 15.9.2018 v 9:30 na mostě

S sebou: dvojkoláky, pytle, rukavice, svačinu a pití, celou rodinu i sousedy!

Program: úklid lesíka podél Mlýnského potoka na obou stranách a na závěr společný oheň u nás na zahradě.

Hlašte se prosím na náš email: sofisa@sofisa.cz

 

Ceník a přihláška

Přednost mají děti, které mají zájem o celotýdenní docházku a sourozenci již přijatých dětí. Rezervovat místo je možné zaplacením kauce ve výši 2 měsíců zvolené docházky.

Možnosti docházky 3-7 let na základě uzavřené smlouvy o docházce

1)Lesní mateřská škola 3 – 6 let

 • 4-5 dní v týdnu celoročně: 4100,- (sourozenec 3500,-)

 • 3 dny v týdnu  celoročně: 3600,- (s možností náhrad při absenci)

 • 2 dny v týdnu celoročně: 3100,- ( s možností náhrad při absenci)

 • 1 týden Po – Pá dle domluvy: 2100,-

Za co platíte?

 • především nadšené průvodce, kteří
  • to umí s tak malými dětmi i v přírodě v každém počasí
  • vědí, jak to chodí v lese i ve městě a naučí to i toho vašeho cvrčka
  • mají zdravé návyky, které přirozeně předávají vašemu dítku
  • čas, který tráví s vaším prckem je baví a dává jim smysl
  • umí komunikovat respektujícím způsobem a zároveň určovat hranice
  • pracují s nástrojem rozvojové zpětné vazby
  • školní přípravku dělají zajímavě a jako uznané předškolní vzdělávání
  • vaše dítko opečují, pomazlí, utřou slzičky i nosík  a nejen to :), rozesmějí a dodají mu odvahu
 • pojištění odpovědnosti, BOZP, běžné náklady na provoz
 • můžete uplatnit slevu na dani za umístění dítěte do školky!
  • až 12 200,- za každý kalendářní rok, v případě sourozenců za každé dítě. V praxi může jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění na děti a druhý školkovné.

2) Dětský lesní klub 3-5 let

 • 4-5 dní v týdnu: 5000,-

 • 3 dny v týdnu: 4100,-

 • 2 dny v týdnu: 3600,-

 • 1 týden po-pá dle domluvy: 2500,-

 • 1 den narázově: 450,-

Za co platíte?

 • především nadšené průvodce, kteří
  • to umí s tak malými dětmi i v přírodě v každém počasí
  • vědí, jak to chodí v lese i ve městě a naučí to i toho vašeho cvrčka
  • mají zdravé návyky, které přirozeně předávají vašemu dítku
  • čas, který tráví s vaším prckem je baví a dává jim smysl
  • umí komunikovat respektujícím způsobem a zároveň určovat hranice
  • pracují s nástrojem rozvojové zpětné vazby
  • školní přípravku dělají zajímavě a jako uznané předškolní vzdělávání
  • vaše dítko opečují, pomazlí, utřou slzičky i nosík  a nejen to :), rozesmějí a dodají mu odvahu
 • pojištění odpovědnosti, BOZP, běžné náklady na provoz

 

3)Přírodní jesličky 1,5-3 roky

 • 19-25 dní v měsíci:5000,- (1 den 250,-)

 • 15 dní v měsíci: 4500,- (1 den 300,-)

 • 10 dní v měsíci: 3600,- (1 den 360,-)

 • 5 dní v měsíci: 2000,- (1 den 400,-)

 • 1 den nárazové hlídání: 450,-

 • Možnost  zkrácené docházky za 75% ze zvolené docházky.

Za co platíte?

 • malou skupinu 6-8 dětí
 • především nadšené průvodce, kteří
  • čas s vaším prckem vnímají jako své smysluplné poslání
  • umí komunikovat respektujícím způsobem a zároveň určovat hranice
  • vaše dítko opečují, pomazlí, utřou slzičky i nosík  a nejen to :), rozesmějí a dodají mu odvahu

4) Flexibilní hlídání dětí 1,5 – 6 let

 • dle vašich potřeb v termínech a časech, které potřebujete
 • hlídání probíhá v zázemí spolku a jeho blízkém okolí
 • režim dne odpovídá režimu LMŠ   a DLK
 • hlídání bez smlouvy
 • Cena:  500,-/ den plus 60,- oběd a odpolední svačina (8:00 – 16:30). Jiné časy lze osobně domluvit. Rádi Vám vyjdeme vstříc
 • Půl den 75% z ceny
 • Platba ihned při převzetí dítěte

5)Individuální vzdělávání

 • pro předškolní děti ve věku 5-6 let, které jsou vzdělávané doma
 • cena 2000,- za školní rok
 • respektující „přezkušování“
 • společná setkávání na zahradě školky

Pondělní adaptační Klubík

 • programové dopoledne pro (pra)rodiče a děti ve věku cca 1,5 – 4 roky
 • pravidelné setkání v pondělí  v 9:30 v zázemí školky po nahlášení
 • s dětmi společně tvoříme, zpíváme, cvičíme a necháváme je hrát si na zahradě
 • 70 Kč, platí se na místě a celý příspěvek jde na dodělání zázemí

Strava pro děti:

Stravu zajišťuje školka prostřednictvím dodavatele školního stravování.

Rodiče mají právo vzdát se nároku na školní stravování a využít individuálního stravování od rodičů (svačina z domu) a společný oběd a svačina za 60,- , který je zdravý, chutný, z lokálních surovin v bio kvalitě, bez chemie, bez zbytečných cukrů, sladidel a sirupů. Preferujeme lokální farmáře a dodavatele.

Přihláška pro dítě 1,5 - 7 let

 

Ověření

 

Průřezové téma EVVO

Ve škole dáváme minimální prostor klasické frontální výuce, spíše pracujeme se žáky projektově v blocích a věnujeme se průřezovým mezipředmětovým tématům, aby se děti učily chápat a vnímat svět kolem sebe v souvislostech. Prakticky to vypadá tak, že se s dětmi se vydáváme na přírodovědné průzkumy a věnujeme se environmentálním tématům ad hoc, protože v rámci výuky uplatňujeme metody vzdělávání založené na těchto principech:

 1. Škola hrou, situační a zkušenostní učení dle Prázdninové školy Lipnice
 2. Bezpečné respektující prostředí
 3. Všestranný rozvoj osobnosti s důrazem na zdravý udržitelný životní styl
 4. Nástroj cílené zpětné vazby
 5. Učení přírodou a v přírodě

Jsou realizovány diskuze, simulace, hraní rolí, projekty, experimenty a laboratorní práce, seminární práce, referáty, exkurze a praktické činnosti.

Přírodní škola Sofisa je zapojena do programu Ekoškola, což vnímáme jako příklad dlouhodobého, průběžného, školního a  projektově zaměřeného programu v oblasti EVVO.

Program zahrnuje strategii tzv. místně zakotveného učení, tj. má přesah do místní komunity, ale hlavní jádro se odehrává ve školním prostředí a spočívá v zapojení žáků do ekologizace školy. V programu si žáci společně s pedagogy určují cíle (např. žádoucí míru snížení spotřeby vody) a pak společně hledají prostředky k jejich dosažení.

Program Ekoškola podporuje ekologický princip 5R (rethink, reduce,reuse, repair, recycle), který propaguje zřizovatel Přírodní školy Sofisa a skrze zapojení do programu Ekoškola je můžeme se žáky dále rozvíjet.

Vedle programu Ekoškola se zaměřujeme na místně zakotvené učení, které představuje poměrně široký metodický rámec, který spojuje několik základních principů. Těmi jsou důsledné využívání místního prostředí pro výuku širokého spektra témat napříč školním kurikulem, důraz na projektovou výuku, která je spjatá s místními potřebami a kontextem, a partnerství mezi školou a místními organizacemi a komunitou. Praxe potvrzuje, že místně zakotvené učení má pozitivní dopady například na občanskou angažovanost žáků, množství času stráveného venku, odpovědné chování, zapojování do komunitních akcí a rozhodovacích procesů.

Místně zakotvené učení naplňuje zároveň rysy vzdělávání pro udržitelný rozvoj  – tedy vzdělávání, které:
 • rozvíjí schopnost zvládat a aktivně ovlivňovat změny
 • je zaměřené transdisciplinárně na porozumění vzájemné propojenosti společenských a přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů
 • je postavené na praktickém kontaktu s místem a světem
 • umožňuje zapojení do rozhodování o učení i světě (participativní vzdělávání)

Zmíněné oblasti a témata zpracováváme podle modelu 4MAT, který vychází z posloupnosti čtyř hlavních fází (obr. č. 1), odpovídajících čtyřem hlavním stylům zkušenostního učení podle Kolba. V každém kvadrantu pak žáci dělají aktivity odpovídající vždy střídavě „levohemisférovému“ a „pravohomesférovému“ učení. V první fázi sdílí zkušenosti a reflektují je, ve druhé si vytváří imaginativní obraz probíraného konceptu a dozvídají se k němu další informace, ve třetí fázi procvičují související kompetence a dále s nimi experimentují a v poslední své kompetence precizují a aplikují do reálného světa.

Naplňujeme princip učení přírodou a v přírodě :
 • Převážná část školního dne probíhá venku: nestudujeme z knížky to, co máme za oknem. Ve výuce je kladen důraz na prožitek. To, co si lze prohlédnout zblízka a bezpečným způsobem vyzkoušet na vlastní kůži, si děti opravdu vyzkouší. Jeden den v týdnu je věnován celodenním projektům (výlety či exkurze, projektový den ve venkovní učebně).
 • Jeden den je plánován jako „Lesní den“ – člověk je součástí přírody a nemůže se bez ní obejít. Výlet do lesa, kontakt s přírodou, příroda jako dobrý přítel, kterého si chceme uchovat. V zázemí se po výletu společně setkáme a povídáme si o tom, co jsme viděli, zažili, poznali. Prezentace vlastních zkušeností a poznatků, propojená s faktickým učivem.
 • Rozvíjení vnímavosti k zákonitostem přírody a jejím cyklům. Poznáváme živé i neživé součástí přírody a sami sebe, jako nedílnou součást přírody a dění v přírodě.

ŠVP ZŠ

 1.  Výchovně vzdělávací proces je realizován na podkladě Školního vzdělávacího programu pro ZŠ.
 2. ŠVP  naplňuje cíle základního vzdělávání definované v Rámcovém vzdělávacím programu a bude usilovat o vyváženost v rozvoji poznávacích funkcí a klíčových kompetencí.
 3. Pilíře Školního vzdělávacího programu ZŠ jsou: smysluplnost, zodpovědnost, učení v souvislostech, otevřenost a respektování.
Děti nabývají běžně požadované znalosti dle zpracovaného vzdělávacího plánu.

Provází je kvalifikovaní pedagogové, kteří mají potřebné vzdělání, umí plynně anglicky, ovládají základy informatiky a aktivně se zajímají o EVVO. Náš pedagog nesedí pouze za katedrou, ale předává svoje zkušenosti a znalosti v běžných situacích, v běžných prostředích a sám se od dětí inspiruje.

Rozvoj klíčových kompetencí je dlouhodobý proces, který se prolíná celým životem člověka. Základní vzdělávání vytváří základy pro jejich další rozvoj.

Přírodní základní škola Sofisa si klade za cíl poskytovat dětem tolik prostoru a podpory k aktivnímu a zodpovědnému přístupu k učení, aby byly rozvíjeny všechny kompetence z RVP ZŠ.

 • kompetence k učení,
 • kompetence k řešení problémů,
 • kompetence komunikativní,
 • kompetence sociální a personální,
 • kompetence občanské,
 • kompetence pracovní.

 

Naše vize

Přírodní základní škola Sofisa je malotřídní, prvostupňová (1. – 5. ročník). Navazujeme tím na již realizovaný koncept Lesní mateřské školy Sofisa, který vychází z koncepce lesních mateřských škol.

Škola má 2 věkově smíšené třídy prvního stupně ZŠ (1. – 3. ročník, 3. – 5. ročník). Postupně chceme školu rozšířit i o druhý stupeň.

Chceme zachovat a podporovat úzký kontakt mezi dětmi z mateřské a základní školy a umožnit jim tak vzájemné předávání zkušeností a učení se. Při přechodu z MŠ do ZŠ probíhá převáděcí rituál, který připravují žáci ZŠ. Přírodní základní a mateřská škola jsou během školního roku v úzkém kontaktu. V průběhu dne se potkávají děti z MŠ a ZŠ (společné projekty,  setkávání v kruhu, volná hra, odpolední družina s dílnami a venkovní zahrada koncipovaná v přírodním stylu.)

Základní stavební kameny vzdělávání v ZŠ Sofisa

 • Nízký počet dětí ve třídě
 • Věkově smíšený kolektiv (1.-3.třída, 3.-5.třída, společné projekty 1.-5.třída)
 • Učení v přírodě a přírodou s dostatkem pohybu
 • Interaktivní tabule
 • Rozvoj kritického myšlení
 • Každodenní angličtina
 • Informatika od 3. třídy
 • Bezpečné návyky se smart-technologií a internetem
 • Schopnost spolupráce a její trénink
 • Kvalitní (sebe)reflexe a používání zpětné vazby
 • Vytvořit návyky zdravého udržitelného životního stylu
 • Odpolední družina s programem
 • Nadstandartní odpolední kroužky
 • Inspirativní pedagogové

Dítě, které se bude učit u nás a s námi:

 • bude motivován k celoživotnímu vzdělávání
 • bude zodpovědný za sebe, své konání i za své okolní prostředí
 • bude kompetentní zvládat a řešit své životní situace plně podle svých sil
 • bude zvládat reflektovat sám sebe, své konání i konání druhých
 • bude vnímat propojenost a provázanost světa, bude citlivý k jeho „vratké rovnováze“ a ochotný vést udržitelný život
 • bude ochoten a schopen spolupracovat, pomoci a naslouchat druhým
 • bude zvládat konstruktivní komunikaci s druhými lidmi
 • bude tvůrčí v nejrůznějších oblastech života podle svých schopností a nabytých dovedností
 • bude se kriticky rozhodovat, zvažovat, posuzovat a ovlivňovat své okolí

Klubík pro děti v doprovodu rodičů

Kdo: (pra)rodiče s dětmi (1,5 – 4)

Kdy: každé pondělí 9:00 – 11:30

Kde: na zahradě školky v Řepčíně

 •  jedete-li busem, zkuste 8:39 bus. č. 20 z Tržnice či 8:42 z Nám. Hrdinů a vystupte na zastávce Máchova – pozor na změnu jízdního řádu od září)
 • auto prosím nechte na jednom ze 3 parkovišť –   mapa zde

Jak to probíhá:

 • 9:00-9:30 se scházíme. Pak se společně přivítáme, zazpíváme či říkankujeme, protáhneme tělíčko, necháme děti volně hrát na zahradě, kreativně tvoříme a pak se společně rozloučíme v 11:30 .  V případě deště nebo velké zimy využijeme zázemí.

Co to stojí:

 • 70,- za rodinu
 • Celý příspěvek jde na dodělání zázemí Lesní mateřské školy a Lesního klubu

Zázemí

K dispozici máme velkou oplocenou zahradu se vzrostlými stromy.

GPS 49.6173008N, 17.2370664E a mapa ZDE

Postupně vzniká komunita přátel, rodičů, příznivců a svépomocí zařizujeme dětem zázemí a upravujeme zahradu.

Začínáme maringotkou, kde bude hygienické zázemí, šatničky a místnost na spaní.

Na maringotku napojíme jurta, která bude tvořit hlavní zázemí. Jurta je kruhovitý stan, svým tvarem působí příjemně na psychiku dítka, je z přírodních materiálů, plně kompostovatelná a vytváří minimální zátěž životnímu prostředí. Nezastavuje ani nezpevňuje půdu.

Naše zahrada

 

Průběh dne

Aktivity se střídají podle ročních období, aktuálních svátků, počasí a plánovaných výprav do okolí. Náš běžný den ve školce vypadá přibližně následovně:

 Denní rytmus

 • 7:35 – 8:20  předání dětí v rámci spolupráce s lesním klubem Sofisa
 • 8:20 – 8:30  začátek provozu LMŠ Sofisa v ranním kruhu: říkankový pozdrav, informace ke dni, dětská jóga/ cvičení,  logohrátky
 • 8:30 – 12:00  výprava do okolí, svačinka, tématické činnosti, řízené a neřízené aktivity, příchod do zázemí
 • 12:00 – 12:30     hygiena, příprava na oběd, oběd, sklízení, případné vyzvedávání dětí
 • 12:30 – 14:00     příprava na odpočinek, pohádka, odpočinek (předškoláci mají přípravku)
 • 14:00 – 15:15     odpolední dílna (hudebně-dramatická, rukodělná, přírodovědná, kreativní) a přípravka předškoláků, svačinka
 • 15:15                    konec provozu LMŠ Sofisa
 • 15:15 – 16:30      výprava a předávání  dětí v rámci spolupráce s lesním klubem Sofisa

Každý den v naší LMŠ Sofisa začíná ranním kruhem, ve kterém si společně popovídáme, zazpíváme, otužíme a připravíme se na nadcházející práci a hru. S dětmi vyrážíme do okolí, nejčastěji do lesa, na louky. V tomto klidném prostředí děti mohou přirozeně rozvíjet všechny smysly a poznávat svět kolem sebe. Zkoumáme, pozorujeme, nasloucháme, hrajeme si, cvičíme a tvoříme v přírodě. Neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení. Děti milují sluníčko, ale také déšť bubnující na pláštěnku, křupavý sníh i zabahněné kaluže.

Po návratu do školky se naobědváme a po náročném dni plném poznání, odpočíváme, čteme pohádky. Děti mohou spinkat nebo se nadále rozvíjet hrou s motorickými a didaktickými hračkami z přírodních materiálů.

Odpoledne máme naplněna tvořivými aktivitami ve školce. Vyrábíme z přírodních materiálů, malujeme, modelujeme. Staráme se o zahradu, pracujeme se dřevem. Jeden den v týdnu během teplých měsíců chceme s dětmi společně chystat oběd. Děti krájí a čistí zeleninu. Míchají, umývají nádobí.

Dva dny v týdnu chceme mít montessori anglické odpoledne.

„Nechci být dotěrná,“ řekla Sova při pohledu na spícího Klokánka, „ale není on trochu … jak bych to řekla … špinavý?“

„Děti by neměly být příliš čisté,“ vysvětlila jí Klokanice. „Nebo příliš hodné. Tedy chci říct, že samozřejmě mohou být, ale pak jsou nešťastné. A to bychom nechtěli, že?“ 

                                                                                                                                               (z knihy Medvídek Pú)

Naše metoda

Při pedagogické činnosti využíváme naše zážitky a zkušenosti ze Skauta, Prázdninové školy Lipnice, zahraničních stáží a cest. Odbornost zaručují vzdělaní a zkušení průvodci, které práce pedagoga naplňuje  a baví. Hlavním pilířem naší metody je totiž NADŠENÍ. 

Prázdninová škola Lipnice –  zkušenostní učení, zapojení všech smyslů, paretovo pravidlo, zpětná vazba jako nástroj rozvoje, technika review, programová dramaturgie

Zahraniční inspirace –  outdoor learning, Montessori pedagogika, koncept Respektovat a být respektován, německé lesní školky, Outward bound

Ekologický rozměr a provoz – pro správný rozvoj dětí upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů. Pěstujeme v dětech odpovědný postoj k přírodě, uplatňujeme enviromentální výchovu, princip 5R. Aktivně zapojujeme děti do péče o životní prostředí. Používáme ekologické mycí a hygienické prostředky. Zázemí budujeme k soběstačnosti. Chceme být bezodpadovou a beztoxickou školkou!

Skaut – blízký kontakt s přírodou, táborové hry, tábornické a orientační dovednosti, výchova ke ctnostem a občanská angažovanost

Rituály – slavíme koloběh přírody, poznáváme tradice, zvyky, lidová řemesla a pořádáme tradiční slavnosti.

Kontakt s městem – příležitostně navštěvujeme výstavy a divadlo. Učíme se bezpečně pohybovat po městě.

Herní angličtina –  děti jsou každý den v kontaktu s angličtinou skrze písničky, říkadla a pohádky.

Spolupráce s rodiči

Úzká spolupráce s rodiči je součástí filosofie školky. Otevřená a upřímná komunikace s rodiči a dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Naším cílem je vytvoření rodičovské komunity, navázání přátelských vztahů se všemi zúčastněnými a vzájemné sdílení zkušeností. Nabízíme rodičům možnost se pravidelně setkávat s pedagogy, zapojit se do provozu školky a péče o zázemí, projevit připomínky a náměty ke vzdělávacímu programu či dennímu harmonogramu, atd.

Mezi práva a povinnosti rodičů dětí přijatých do školky Sofisa patří:

 • Rodiče se mohou podílet na chodu školky (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.), zapojení rodičů nám umožňuje udržet náklady na provoz v rozumných mezích.
 • Rodiče se mohou podílet na přípravě aktivit pořádaných LMŠ Sofisa (příprava aktivit školky, organizace a vedení víkendových akcí, táborů, slavností atd.).
 • Rodiče mohou nadnést svoje vlastní výchovné představy a společně s pedagogickým personálem tak rozvinout vlastní výchovný koncept.
 • Rodiče rodiče mají právo svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovného programu a provozu školky.
 • Rodiče mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem.
 • Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve školce virtuálně nebo formou rodičovského setkání.
 • Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodiče s pedagogem.
 • Záležitosti nad rámec kompetence pedagoga řeší rodiče s koordinátorkou
 • Rodiče mají povinnost účastnit se rodičovských setkání organizovaných LMŠ Sofisa.

 Chcete vědět víc? Čtěte dál … 

CELOROČNÍM KONTAKT S PŘÍRODOU

Děti pozorují místo v přirozeném dosahu zázemí školky. Poznají, jaké na tomto místě panují vztahy mezi rostlinami, zvířaty, člověkem a neživou přírodou. Zažijí proměnu tohoto místa v průběhu ročního cyklu. Nahlédnou zákonitosti přírody a to, jaké v ní sami zaujímají místo. Pochopí propojenost vzájemných vztahů. Učí se celostnímu pohledu na svět. Děti se brodí potokem nebo staví přehradu v louži po dešti. Pomáhají rozdělat oheň v kamnech nebo na ohništi. Modelují z hlíny, staví z kamenů. Pouštějí draky, staví větrníky.

VOLNÁ HRA DĚTÍ

Děti staví domek z větvoví a kamenů (nejen ze stavebnice), balancují na kládě (namísto na kladině), ryjí v zemi (nejen na pískovišti), navlékají jeřabiny (nejen korálky)… Děti prostřednictvím přirozených podnětů rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. Hra s nestrukturovanými přírodninami u dětí rozvíjí fantazii a kreativitu.

DĚTI SE UČÍ VŠEMI SMYSLY

Děti prožívají místo všemi 5 smysly. Pozorují dění na místě, cítí jeho vůně, sbírají jedlé plody, poznávají hmatem struktury přírodnin, naslouchají zvukům. Učí se prožít ticho a být citlivější k mluvenému slovu.

DĚTI SE UČÍ ŘÁD, DODRŽOVAT PRAVIDLA 

Pro praktické fungování jsou důležitá společná pravidla a dohody, která umožňují značnou míru volnosti, která je spojená s důrazem na zodpovědnost. Děti se tím učit vnímat a respektovat hranice a zároveň mají možnost zažívat důvěru, kterou tím od pedagogů dostávají.  Hranice dětem pomáhají orientovat se v prostředí, ve vztazích a v životě.

DĚTI SE UČÍ VE SPOLEČENSTVÍ

Skupina 15 dětí ve věku 3-7 let doprovázená 2 dospělými průvodci tvoří společenství, které se zná. Je zde reálný prostor pro individualitu a spolupráci. Pobyt v přírodě u dětí podporuje vzájemnou všímavost, ohleduplnost, schopnost komunikace a skupinové řešení problémů. Snažíme se naučit vzájemnému respektu. Inspirací je nám koncept Respektovat a být respektován.

DĚTI SE UČÍ PRINCIPŮM UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA

Dodržujeme princip 5R (reduce, repair, reuse, recycle, rot) a podporujeme u dětí udržitelný vztah k příroděprincipy zdravého životního stylu (ve zdravém prostředí zažívat dostatek pohybu a odpočinku, vytvářet zdravé stravovací a pitné návyky skrze odpovídající stravu a tekutiny, posilovat imunitní systém, podporovat myšlenkové návyky, které vedou k rozvoji spokojené a silné osobnosti). Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu.